Scheppingszondag

De eerste zondag van september 'Scheppingszondag'!

Dit jaar richt Ecokerk met de campagne ‘Het klimaat verandert ook mij’
opnieuw de aandacht op de klimaatverandering.
“We zijn de eerste generatie die de armoede kan stoppen,
en de laatste generatie die de klimaatopwarming kan stoppen”
aldus VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon afgelopen meimaand,
toen hij een eredoctoraat kreeg van de KU Leuven.

Met zijn nieuwe encycliek Lautate Sii bewijst paus Franciscus
hoezeer deze reusachtige opdracht behoort tot het hart van ons kerk-zijn.
Met de encycliek wil hij niet alleen wegwijzers uitzetten
voor de grote klimaatconferentie die eind dit jaar doorgaat in Parijs,
maar ook voor ons, voor de jaren die komen.
Zowel de armoede als de overconsumptie
zijn een probleem voor het ‘goede leven’
in ons gezamenlijk huis dat ‘aarde’ heet.
Meer nog, onze hele thuis is bedreigd. De klimaatcrisis is
een uitdaging zonder voorgaande in de menselijke geschiedenis.
Voor wie leeft vanuit een christelijke inspiratie
is deze crisistijd noodzakelijk ook een creatieve tijd,
een ‘tijd voor schepping’. Het bijbels scheppingsverhaal krijgt vandaag
opnieuw zijn betekenis als toekomstvisioen, als een te realiseren project. 
Samen met vele medestanders kunnen we van onze zieke,
mishandelde en gekneusde aarde opnieuw Gods vruchtbare
en gastvrije thuis maken, waar leven is voor al wat leeft.

Hoe cruciaal ook, de conferenties en de encycliek kunnen maar volop effect hebben
als wij allen overtuigd deelnemen.
Zo is Scheppingszondag dit jaar een unieke kans om onze manier van leven te herijken,  te kiezen voor een nieuw uittochtverhaal, op weg naar het ‘goede leven’ in een geheelde, verzoende en bevrijde schepping.  ‘Het klimaat verandert OOK MIJ’. 

Hartelijk welkom in de viering
op zondag 6 september om 9.30 uur.
Laten we samen bidden
én ons inzetten voor een betere wereld voor iedereen!

15 augustus

15 augustus, Maria ten hemel opneming.
Zoals ieder jaar willen we
tijdens een feestelijke viering in Lint en Waarloos, 
alle moeders, vrouwen en meisjes in de bloemetjes zetten. 
Vooral de moeders willen we die dag eren met een mooie roos.

Hartelijk welkom aan iedereen 
in de eucharistieviering van 9.30 uur op zaterdag15 augustus.
Een zalige hoogdag aan iedereen 
en vooral aan de moeders een gelukkige moederdag!

Ja, want wisten jullie dat sinds 1913, 
eigenlijk enkel in Antwerpen en omstreken, 
moederdag wordt gevierd op 15 augustus...

Ook speciaal aan alle Maria's een gelukkige feestdag!