Actie Soep op de Stoep


Soep op de stoep
Een warm en solidair gebaar voor samen Tegen Armoede.

Warme soep, lekker, gezond en een warm gebaar dat niet veel moeite kost.
Lint fonkelt … en wij doen mee!
Op 17 december hopen we jullie te verwelkomen op de kerstmarkt.
Wij staan in de buurt van de kerkpoort.
Met onze soepactie vragen we aandacht
voor de 1.700.000 mensen die in armoede of op de armoedegrens leven.
Met de opbrengsten ervan kan 'Samen Tegen Armoede' lokale projecten,
die kansen geven aan mensen in armoede, stimuleren en ondersteunen.

Namens de werkgroep 'Kiemen', Welzijnsschakel in Lint,