Sobere maaltijd                      

zondag 20 maart 2022

De Wilg, Eikhof 16

van 12 uur tot 13.30 uur

We serveren rijst met een lekkere saus en daarbij fris water. Geniet van het eten en van een leuke babbel met je tafelgenoten.

We steunen Broederlijk Delen en daarom durven we vragen om in de stenen kruik het geld te deponeren dat je zou besteden aan een maaltijd op zondagmiddag.

Inschrijven noodzakelijk! (tot 15 maart)

bij Yvonne Lenaerts per telefoon 0473 76 93 20 of per mail yvonne.lenaerts@telenet.be of met een briefje in de bus van de pastorie. Vergeet niet je naam en het aantal personen te vermelden.

Er wordt rekening gehouden met de op die datum geldende coronamaatregelen.

 

Koffiestop

De koffiestop van Broederlijk Delen heeft zondag 13 maart de mooie som van 164.00 euro opgebracht. Aan iedereen die  'een duit' in het 'emmertje' heeft gedeponeerd:  
VAN HARTE DANK !

Het was een gezellige bedoening aan de kerkpoort ... de koffie en thee hebben gesmaakt.

 


 


God van de vrede,

opgeschrikt door het geweld, de agressie, de oorlog
die is losgebarsten in Oekraïne,
wenden wij ons tot U.

Gij wilt geen oorlog,
Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen
en samen zich inspannen voor harmonie in uw mooie wereld.
Kom ons te hulp.

Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben en zelfs hun leven geven.
Wees ook nabij aan de agressors opdat zij beseffen waar zij mee bezig zijn.
Dat ieder zich bekere tot de ander als enige weg tot vrede.

Dat uw mildheid en liefde de harten bereid maakt
om uw vrede te ontvangen en uit te dragen.
Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Vredevorst.

Amen