Kalender van de activiteiten in april 2016


Kalender activiteiten april 2016
Gebedsleiders van onze parochie zorgen op zondag voor een woord- en communiedienst in Zonnestraal om 10 uur

2 april Alle vrijwilligers van onze parochie: jullie zijn weer hartelijk welkom voor een nieuwe 'de       vrijwilligers op den aperitief', tussen 10.30 en 11.30 uur in de pastorie.
3 april 9.30 uur Woord en communiedienst in de kerk

4 april 19 uur Vergadering Ziekenzorg in de pastorie

5 april Voormiddag in de pastorie: Redactieraad voor het parochieblad

10 april 9.30 uur Eucharistieviering in de kerk

11 april 9.30 uur vergadering Kerkraad.
14.30 uur bijeenkomst pastores van onze federatie

12 april 20 uur vergadering van de pastorale ploeg voor de pastorale eenheid in wording

13 april Repetities Vormsel viering

15 april Zangrepetities Vormsel viering

16 april Vormsel vieringen om 9 uur en 11 uur

17 april 9.30 uur Eucharistieviering in de kerk

18 april Voormiddag werkgroep gemeenschapsvorming (voorbereiding pastorale eenheid)

20 april 20 uur werkgroep dienstbaarheid en solidariteit (voorbereiding pastorale eenheid)

21 april 20 uur vergadering werkgroep 'Kiemen' in de lokalen 'De Nieuwe Krik'
20.15 uur voorbereiding eerste communie catechese

23 april Tussen 10 en 12 uur op de speelplaats M C: verkoop en afhalen bestelde bloemen
ten voordele van de werking 'Kiemen'
Concert koninklijk Lints harmonie orkest in de kerk

24 april 9.30 uur Eucharistieviering in de kerk

25 april Bijbelgroep we bespreken samen een onderdeel uit één van de brieven aan de Korintiërs om 20 uur in de pastorie.

26 april Ziekenzorg gaat naar Scherpenheuvel
Een avond met pater Daniël, met verlof uit Syrië, in het parochielokaal van
Kontich Sint Martinus om 20 uur

27 april 13 uur KWB bezoekt brouwerij Westmalle
20 uur vergadering van de parochieteams Waarloos en Lint

28 april Concert 'Neerdorpen klassiek' in de kerk

29 april Eerste communie repetitie

30 april Eerste communie vieringen 9.30 uur en 11.30 uur
Op de dik gedrukte activiteiten is iedereen welkom!

Bloemekes verkoop Kiemen: zomerbloeiers!
De parochiale werkgroep KIEMEN wil met deze bloemenverkoop geld vergaren om hulp te bieden en samenwerking op te zetten met kansarmen van Lint.


Wij willen, onze naam getrouw, vele plantjes laten ontkiemen in Lintse tuinen.

Laat uw tuin bloeien!

Vul het bestelformulier in en bezorg dit op één van de hieronder vermelde adressen.


Let wel: bestellen kan tot 10 april 2016
 
Adressen voor het binnenbrengen van het bestelformulier: 
  • Jos Kempenaers, pastoor   Koning Albertstraat 6
  • Greet Jeurissen                     Hoog Heibos 34
  • Josée Kleijn                           Falconlaan 6
  • Maria Moons                         Duffelsesteenweg 105
  • Paula Ravache                       Liersesteenweg 196
Gelieve de plantjes te komen afhalen op zaterdag 23 april tussen 9 en 12 uur op de speelplaats van de parochiale basisschool 'Mater Christi' aan de Torfsstraat te Lint.  

 
Betalen kan bij het afhalen van de bestelling ....   Het zou gemakkelijk zijn indien je zelf voor verpakkingsmateriaal kan zorgen ...


De Goede Week en Pasen

Iedereen is van harte welkom op de vieringen van de Goede Week:
Op Witte donderdag, 24 maart is er een viering om 20 uur in de kerk van Kontich Sint Martinus.
We herdenken samen het laatste avondmaal dat Jezus vierde met zijn leerlingen. Na de viering is er nog aanbidding aan het zijaltaar.
We gedenken dan samen dat Jezus in de hof van Olijven werd aangehouden.
Op Goede Vrijdag 25 maart is er in de kerk van Lint een kruisweg om 15 uur. In de kerk van Kontich Sint Martinus is er om 20 uur een gedachtenisviering.  We gedenken dan samen het lijden en sterven van Christus.
Op Paaszaterdag 26 maart is er in de kerk van Lint een gezins-paaswake met eucharistieviering. Voor de kinderen ... zijn er zeker eitjes gebracht door de klokken.
In de kerk van Kontich Sint Martinus is er dan om 20 uur een plechtige paaswake waar de paaskaarsen van de de vijf parochies uit onze federatie worden gewijd.
Met Pasen zelf, 27 maart paasviering opgeluisterd door het Cantemuskoor in de kerk van Lint

Van harte een Zalig Pasen!

Met tweede paasdag 28 maart is er in de kerk van Lint om 11 uur een viering met ziekenzalving, gevolgd door een gezellig samenzijn georganiseerd door de werkgroep ziekenzorg. (Hiervoor moet wel worden ingeschreven)

P.S. Deze informatie werd ook verdeeld in alle brievenbussen van Lint.

Een niet te vergeten avond ...

Toch nog even een terugblik op 29 februari
Op die extra dag in het jaar, mochten we luisteren naar het verhaal van Fred Sels.
In dit jaar van de barmhartigheid, een verhaal dat ons zal bijblijven!
Hij vertelde ons vanuit zijn rijke ervaring als gevangenis aalmoezenier in de Begijnenstraat in Antwerpen.

Het beeld dat sommige mensen hebben over gevangenissen, namelijk 'een luxe hotel', klopt zeker helemaal niet, zei Fred. Zeker in de 'Begijnenstraat', dat een verouderd gebouw is. De cellen waarin twee of meer gedetineerden samen moeten leven heeft twee bedden en soms een matras op de grond, een tafeltje en in de hoek een kleine lavabo om zich te wassen en een niet af te sluiten toilet met enkel een lage afscheiding. Niet alleen dat gebrek aan pravity, maar vooral het gebrek aan 'vrijheid' weegt bij velen erg zwaar.
Heel wat gesprekken heeft Fred met gedetineerden gevoerd. Natuurlijk kon hij hierover niet in details gaan, maar bij velen kwam dit naar voor. Ook het gevoel dat de klok niet terug te draaien is.
Velen zouden dit willen doen en zoeken samen met de aalmoezenier een weg om met het gebeurde in het reine te komen en het schuldgevoel een plaats te geven. De aalmoezenier wordt gezien als iemand die kan zwijgen. De eucharistievieringen worden door velen bijgewoond. In de Begijnenstraat hangt een modern schilderij van een lijdende Christus, wat voor velen een troost en inspiratiebron is.
Wanneer ze dan eindelijk vrij komen, is de miserie nog niet gedaan. Zij blijven getekend door het verleden en kunnen moeilijk terug een plaats in de maatschappij innemen.
Intussen is Fred Sels met pensioen, maar nog steeds verbonden met het gevangeniswezen, nu in Beveren. Hier zijn de leefomstandigheden iets beter, maar het blijft een uitzitten van een straf.

Hoe ga je daar als aalmoezenier mee om?
Als priester kijkt hij naar Jezus' voorbeeld.
Al in de eerste verhalen in de bijbel blijkt dat wij mensen moeite hebben met macht. Het begint al met Adam en Eva en het gaat verder met Kaïn en Abel. De geschiedenis van de koningen is ook al niet zo fraai. Het verhaal van Jona die niet naar Nineve wou gaan. Maar doorheen die verhalen komen profeten ten tonele die Gods barmhartigheid prediken.
En dan komt het verhaal van Jezus die weldoende rond ging, die niemand aan de kant liet staan: de overspelige vrouw, Zacheus en zovele anderen. Ook het verhaal van de barmhartige samaritaan geeft ons stof tot nadenken.
Een mens is meer dan zijn daden!
Dankjewel Fred voor je beklijvende getuigenis!
Josée
Eveneens dank aan de gastparochie Sint Jozef Hove

Noord Zuid quiz

Tot onze spijt is de Nood Zuid quiz afgelast wegens te weinig ploegen. We hopen dat we volgend jaar op meer belangstelling zullen kunnen rekenen.
Namense de organisatoren van de zes parochies
Josée Kleijn