Welkom op het parochieberaadWil je mee vorm geven aan een parochie waar je graag bij hoort?

Kom dan naar het parochieberaad op

dinsdag 8 december 2015

op de pastorij om 20 uur


Wat staat er op het programma?

  • Bezinning
  • Op weg naar een pastorale eenheid. Hoe ver staan we? Nabije toekomst?
  • Jaar van de barmhartigheid
  • Wat kunnen we doen voor de vluchtelingen?
  • Datum volgend parochieberaad
  • Rondvraag


OOK JIJ BENT ER NODIG ! OOK JOUW MENING, INBRENG IS VAN TEL !
We rekenen echt op jouw aanwezigheid.

Kalender activiteiten november


Kalender activiteiten november 2015

In het WZC Zonnestraal: iedere zondag woord en communie dienst 10 uur

1 november Allerheiligen 9.30 u woord en communiedienst, opgeluisterd door het Cantemuskoor

2 november Allerzielen 19u eucharistieviering met gedachtenis aan de overledenen van het voorbij jaar, opgeluisterd door het Luceatkoor

7 november Tussen 10.30 en 11.30 in de pastorie: Vrijwilligers op den aperitief. Alle vrijwilligers zijn van harte welkom. (alle vrijwilliger met een kleine taak of iets groter – het doet er niet toe!)
17 u Ouders met kleine kinderen: hartelijk welkom in de stilteruimte om samen even tijd te maken voor God (luisteren, praten, zingen, bidden)
8 november 9.30 u eucharistieviering
Tussen 9.30 u en 12 u: catechese vormsel in de jeugdlokalen

9 november 9.30 u in de pastorie Kerkraad
20 uur bijbelgroep : We lezen Luc. 13, 6 – 9. Wil je graag er bij horen. Kom dan
gerust eens luisteren hoe het gaat.

10 november 20 uur vergadering parochieteam Lint

11 november Eucharistieviering om 10 uur

13 november 11.30 u Eucharistieviering Luceatkoor, met gedachtenis aan overleden leden.
14.30 u bijeenkomst pastores van onze federatie

15 november 9.30 u Eucharistieviering

16 november 20 uur in de pastorie vergadering ziekenzorg

17 november 20 uur vergadering pastorale ploeg van onze federatie

22 november 9.30 u Eucharistieviering – feest van Christus Koning opgeluisterd door Cantemus

23 november 20 uur gezamenlijke vergadering parochieteams Lint – Waarloos – Kontich
20 uur vergadering begeleiders catechese vormsel (naam en naamopgave)

29 november Begin van de Advent: 9.30 Eucharistieviering – blijf gerust even voor een tasje koffie.
Op de dik gedrukte activiteiten, iedereen welkom!