D A N K   U … dankjewel!!!

 

De actie warme kleding voor de vluchtelingen in Brussel werd een héél groot succes!

We zijn reeds met 4 volle auto’s naar Brussel kunnen rijden. Er ligt nog zeker zoveel dat nog moet worden weggebracht. En dat zal gebeuren!

We willen dan ook iedereen van harte danken. Iedereen die op de verschillende inzamelpunten in de verschillende parochies warme kleding bracht … en de bereidwillige chauffeurs die naar Brussel reden.

We stellen voor om dit initiatief nu wel af te ronden!

Breng geen warme kleding meer naar de inzamelpunten in de verschillende parochies ...

Wat nu toch nog moest binnen komen zal aan goede doelen gegeven worden in de onmiddellijke omgeving.

Namens een dankbare en gelukkige werkgroep diaconie en solidariteit,

binnen onze pastorale eenheid: een dikke merci!

Josée.


                                                                                                                                                  

         Sjaals, mutsen en ander materiaal voor vluchtelingen in Brussel!

 In de voorbije weken zagen we in de tv-journaals schrijnende beelden over kwetsbare vluchtelingen die, met name in Brussel, op straat moeten zien te overleven. In de bittere kou. Volwassenen, ook zelfs minderjarigen. Voor velen is er geen opvangplek. Deze situatie grijpt velen naar de keel. Op straat moeten medemensen zien te overleven in winterse omstandigheden, het is bijzonder hard. Mensonwaardig. Heel wat van deze mensen kampen bovendien met gezondheidsproblemen.

 In de parochies willen we nu gelovigen en alle mensen van goede wil oproepen om sjaals, mutsen, sokken, kousen, handschoenen en dekens te schenken die we vanuit de pastorale eenheid Immanuel naar Brussel willen brengen. Om zo te helpen daar de situatie iets menswaardiger te maken.

 Heb je sjaals, mutsen, sokken, kousen, handschoenen of dekens die je wil schenken?

Breng ze dan gerust binnen in de stilteruimte van de parochie Lint, ingang langs Kerkplein.

 

 


Weer lekker eten in onze wereldkeuken!

Het opvangcentrum Meihof, de parochie én de werkgroep Kiemen nodigen weer uit!

Op de valreep nog even herinneren  op 25 november dekken we weer de tafels voor een lekker etentje … in de lokalen van ‘De nieuwe Krik’ aan de Liersesteenweg 15.

Wegens het succes van eind oktober willen we nu wel vragen om vooraf in te schrijven! We zorgen ook voor twee periodes t.t.z. een shift van 17.30 uur tot 19 uur en een tweede shift van 19 uur tot 20.30 uur. Gelieve bij inschrijving ook je voorkeur aan te duiden. In de mate van het mogelijke houden we dan met uw voorkeur rekening.

Vanuit welk land mensen van het opvangcentrum Meihof voor ons het eten bereiden is nog een verrassing!

Vooraf betalen hoeft niet … voor een klein prijsje kun je lekker eten!

Inschrijven kan met een briefje in de brievenbus van de pastorie met de vermelding voor de wereldkeuken 25 november + jullie naam en telefoonnummer + aantal personen  én uw voorkeur van tijdstip (eerste of tweede shift)

Het kan ook per mail joseekleijn@belgacom.net. Graag dan ook met vermelding gekozen shift.

Van harte welkom!

Namens de werkgroep Kiemen, Josée Kleijn.