Weer lekker eten in onze wereldkeuken!

Het opvangcentrum Meihof, de parochie én de werkgroep Kiemen nodigen weer uit!

Op de valreep nog even herinneren  op 25 november dekken we weer de tafels voor een lekker etentje … in de lokalen van ‘De nieuwe Krik’ aan de Liersesteenweg 15.

Wegens het succes van eind oktober willen we nu wel vragen om vooraf in te schrijven! We zorgen ook voor twee periodes t.t.z. een shift van 17.30 uur tot 19 uur en een tweede shift van 19 uur tot 20.30 uur. Gelieve bij inschrijving ook je voorkeur aan te duiden. In de mate van het mogelijke houden we dan met uw voorkeur rekening.

Vanuit welk land mensen van het opvangcentrum Meihof voor ons het eten bereiden is nog een verrassing!

Vooraf betalen hoeft niet … voor een klein prijsje kun je lekker eten!

Inschrijven kan met een briefje in de brievenbus van de pastorie met de vermelding voor de wereldkeuken 25 november + jullie naam en telefoonnummer + aantal personen  én uw voorkeur van tijdstip (eerste of tweede shift)

Het kan ook per mail joseekleijn@belgacom.net. Graag dan ook met vermelding gekozen shift.

Van harte welkom!

Namens de werkgroep Kiemen, Josée Kleijn.

 

 

               AFSCHEIDSVIERING VAN PASTOOR PAUL COOLS

                          OP ZONDAG 30 OKTOBER 2022

De parochie St. Laurentius, Hove, en de pastorale Eenheid Immanuel nodigen alle gelovigen en sympathisanten uit op de afscheidsviering van pastoor Paul Cools.

Deze plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op zondag 30 oktober 2022 om 11 uur in de kerk van St. Laurentius te Hove. Deze viering zal opgeluisterd worden door het Immanuelkoor van onze pastorale eenheid.

In deze eucharistieviering wensen alle tien parochies van Immanuel hun dank te betuigen aan onze afscheidnemende pastoor voor zijn wijze herderlijke leiding gedurende zovele jaren. Wij wensen hem alle zegening toe voor zijn nieuwe roeping in de schoot van de Benedictijnse familie.

Na de viering wordt in de Markgraaf, naast de kerk, een receptie aangeboden.

Wie wil kan een bijdrage voor een afscheidsgeschenk storten op rekening nr. BE59 7331 2519 7526 van Dekenaat Rupel-Nete regio Kontich vzw, met als melding: “Paul Cools”.

U bent allen van harte welkom.


Lekker eten in onze wereldkeuken!

De voorbije zomer was er in de zomerbar Lindenhof in het park de kans om te genieten van lekker eten uit verre oorden. Wel, we willen de draad terug oppakken!
In samenwerking met het opvangcentrum Meihof, de parochie en de werkgroep Kiemen willen we u laten genieten van een lekkere maaltijd, voor ons klaar gemaakt door mensen van het Meihof. 

Op vrijdagavond 28 oktober tussen 17.30 en 20.00 uur ben je welkom in het lokaal ‘De nieuwe krik’, Liersesteenweg 11. Ingang: langs de overdekte doorgang, achteraan links voor de serviceflats. Voor de prijs van 14 euro kan je gnieten van lekker eten uit een ver land. Uit welk land het zal zijn is nog een verrassing. Drank is te verkrijgen aan schappelijke prijzen.

We hopen dat vele mensen dit initiatief willen steunen … het is gezellig voor ons en voor de mensen van het Meihof een kans tot kennismaking!

Als het kan even een seintje als je erbij kan zijn!

Josée Kleijn tel: 0496 84 01 91 of joseekleijn@belgacom.net