kalender activiteiten mei

Kalender activiteiten mei 2019

Gebedsleiders van onze parochie zorgen op zondag voor een woord- en communieviering in WZC
telkens om 10 uur

Elke dinsdag en donderdag om 19 uur gebedsviering aan één van boskapellen Duffelshoek .

1 mei 10 u Viering 'Eerste communie'
          16 u Start van de meimaand Eucharistieviering aan de boskapel Duffelshoek en nagenieten
          bij een tas koffie en taart of een frisse pint.

3 mei Tussen 18.30 en 19.30 u is iedereen welkom op onze tweede 'happy hour' 
          van de pastorale eenheid Immanuel. Plaats van het gebeuren Regina Pacis 2 (aan Urania)  Een         kans om onze kennissenkring te verruimen.

5 mei 9.30 u Woord- en communieviering

6 mei 9.30 uur vergadering kerkraad in de pastorie
         19 u Samana in de pastorie

7 mei 20 u vergadering parochiekerngroep Lint

8 mei 16 u tot 17.30 uur repetitie Vormsel.
20.15 u teamvergadering pastorale eenheid Immanuel

10 mei 18 u tot 19 u: Vormselcatechese in de kerk repetitie zang

11 mei 9 uur Vormselviering

12 mei 9.30 u Eucharistieviering

15 mei 10 u vergadering werkgroep gemeenschapsopbouw pastorale eenheid Immanuel

16 mei 20 u Diocesane vorming 'Diaconie'

19 mei 9.30 u woord- en communieviering

20 mei 20 u in de pastorie: Voor geïnteresseerden: Bijbelavond – we lezen en bespreken samen     Deuterenomium 24.17-22

21 mei 20 u Gezamenlijke vergadering parochiekerngroepen Lint en Waarloos

24 mei 19 u Evaluatie en drink Catechese in het lokaak 'Het brugske'

26 mei 9.30 u Eucharistieviering: dankviering samen met eerste communicantjes en vormeleingen

28 mei 19 u Slot van de meimaand, eucharistieviering aan de boskapel Duffelshoek

31 mei Meimarkt in het centrum van het dorp.

Op de dik gedrukte activiteiten is iedereen welkom!

Kalender activiteiten april 2019


Kalender activiteiten april 2019

Elke zondag zorgen gebedsleiders van de parochie voor een woord-en communieviering
in WZC Zonnestraal om 10 uur

31 maart 9.30 u Woord- en communieviering met extra aandacht voor Broederlijk delen.
Koffiestop met vrije bijdrage ten voordele van Broederlijk Delen

1 april 9.30 u Vergadering Kerkraad in de pastorie
20 u Vergadering parochieteam Lint

3 april 20 u vergadering PE Immanuel, werkgr. Dienstbaarheid en solidariteit in Hove

4 april 20.15 teamvergadering PE Immanuel

5 april 8.30 u Eucharistieviering Mater Christi

6 april Tussen 10.30 en 11.30 uur: Vrijwilligers op den aperiteif (in de vasten houden we het wel bij koffie of thee)

7 april 9.30 u vijfde zondag van de vasten Woord- en communieviering

10 april 10 u redactieraad parochieblad

11 april 19 u Biechtviering in de kerk van Kontich Sint Martinus

14 april 9.30 u Palmzondag Eucharistieviering in Lint

18 april WITTE DONDERDAG
15.30 u eucharistieviering en ziekenzalving in wzc Zonnestraal met het Luceatkoor
20 u Eucharistieviering in de kerk van Kontich Kazerne

19 april GOEDE VRIJDAG
15 u Kruisweg in de kerk van Lint met Okra en Leuceatkoor
20 u Viering in de kerk van Kontich Kazerne

20 april PAASZATERDAG
17 u gezinspaaswake in Lint: eucharistieviering én paaseieren rapen
20 u paaswake en eucharistieviering in de kerk van Kontich Kazerne

21 april PASEN
9.30 u woord- en communieviering in Lint met het Cantemuskoor
11 u Eucharistieviering in de kerk van Kontich Sint-Martinus

22 april Paasmaandag 11 u Eucharistieviering met ziekenzalving met het Luceatkoor in Lint

23 april 20 u Werkgroep Vormselcatechese
20 u vergadering PE Immanuel werkgr. Dienstbaarheid en solidariteit in Hove

25 april 20 u gezamenlijke vergadering parochieteam Waarloos – Lint

27 april Tuussen 10 u en 11 u afhalen van bestelde bloemen (Kiemen) op de speelplaats Mater Christi

28 april Beloken Pasen 9.30 u Eucharistieviering en napraten bij een tas koffie of thee
Op de activiteiten dik gedrukt is iedereen welkom!

kalender activiteiten februari

Kalender activiteiten februari 2019

Elke zondag zorgen gebedsleiders van de parochie voor een woord- en communieviering
in WZC Zonnestraal om 10 uur

7 februari 20u Voorbereidende vergadering eerste communiecatechese in de pastorie
               20.15 u PE team

10 februari 9.30 u Eucharistieviering -
                   Verkoop van primula's ten voordele van de Welzijnsschakel Kiemen
                   Tussen 9 u en 11 u aan de kerkpoort
                   Tussen 10 u en 12 u aan WZC Zonnestraal (zolang de voorraad strekt.

11 februari 19 u vergadering Samana in de pastorie

12 februari 20 u parochieteam Lint in de pastorie

13 februari 19.30 u vergadering kerngroep Kiemen in 'De Nieuwe Krik'

17 februari 9.30 u Woord- en communieviering met medewerking van eerste communicantjes en              vormelingen.

21 februari 19.30 uur vergadering kerngroep Kiemen in 'De Nieuwe Krik'

22 februari Iedereen welkom op een eerste 'happy hour' van onze PE Immanuel in de lagere school
Regina Pacis 2 aan de sterrenwacht Urania in Hove van 18 u tot 19 u – een gelegenheid
om kennis te maken met iedereen die zich op de één of andere manier binnen onze werking betrokken voelt of inzet.

24 februari 9.30 u Eucharistieviering met naamopgave van de vormelingen.
Gezellig samenzijn voor de leden van Kiemen – we spelen 'bingo' – zoals ieder jaar met
mooie prijzen: van 14 u tot 17 u in 'De Nieuwe Krik'

25 februari 20 u gezamenlijke teamvergadering van Waarloos en Lint

27 februari 20 u Pastorale Ploeg in Aartselaar

Op de dik gedrukte activeiten is iedereen van harte welkom

Een uitnodiging!

2019 komt dichterbij … een nieuw jaar, met nieuwe kansen!

Op zondag 6 januari  

nodigen we jullie allen speciaal uit 
voor de eucharistieviering in onze kerk om 9.30 uur. 
Ook de drie koningen zullen er zijn!
Na deze viering hebben we traditiegetrouw, 
achteraan in de kerk, onze nieuwjaarsreceptie.
We willen jullie daar heel graag verwelkomen.
Eveneens een traditie: onze pastoor leest dan zijn nieuwjaarsbrief voor!
Jos, pastoor en het parochieteam wensen jullie alvast 
het allerbeste voor het komende jaar 
en we hopen deze wensen persoonlijk uit te wisselen op 6 januari.
Van harte welkom, tot dan!

Namens het parochieteam

kalender activiteiten januari 2019


Kalender activiteiten januari 2019
Elke zondag zorgen gebedsleiders van de parochie voor een woord- en communieviering
in WZC Zonnestraal om 10 uur

1 januari     10 u  Eucharistieviering – zo zetten we het nieuwe jaar mooi in!

4 januari     14 u Samana zingt Driekoningen in WZC Zonnestraal

6 januari     9.30 u Eucharistieviering met de 3 koningen als gasten 
                              én gevolgd door nieuwjaarsreceptie voor iedereen!
                   17 u in de kathedraal van Antwerpen, onze bisschop nodigt uit. Hij viert 10 jaar
                           bisschop van Antwerpen

7 januari     9.30 u Kerkraad

8 januari     20 u Bijbelavond in de pastorie. We lezen en bespreken samen een tekst uit de brief                    aan de Romeinen Leef volgens de wil van God.

10 januari   20 u PT Lint

12 januari  12 u Cantemus koor: gezellig samenzijn in de pastorie
                 Onze vormelingen zijn te gast in de kathedraal van Antwerpen van 14 tot 17 u
                 20.15 u Voorbereidende vergadering in de pastorie: eerste communiecatechese

13 januari  9.30 u Woord- en commmunie-viering

14 januari  10 u redactieraad parochieblad

17 januari  14.30 u Samenkomst pastores van de pastorale eenheid Immanuel (pastorie Lint)
                  19 u vergadering Samana in de pastorie.
                  19.30 u werkgroep Kiemen vergadering in 'De Nieuwe Krik'
19 januari  Startmoment van Broederlijk Delen in provinciaal centrum Malle
                  Vanaf 19 u nieuwjaarsreceptie voor de leden van de adviesraden (organisatie gemeente)                   in dienstencentrum 'De Schakel'.

20 januari  9.30 u Eucharistieviering met ingroei-viering eerste communicantjes

24 januari  20 u vergadering pastorale ploeg Immanuel in Berkenhof Waarloos

25 januari  19 u gezellig samenzijn in de pastorie voor de medewerkers van Samana

27 januari  9.30 u Eucharistieviering. We vieren Lichtmis, met aandacht voor Damiaanactie

28 januari  Voorbereidende vergadering voor vormsel-catechese
                  Gezamenlijk PT Lint – Waarloos

Op de dik gedrukte activiteiten is iedereen van harte welkom!

Kalender activiteiten december 2018
Gebedsleiders van onze parochie zorgen op zondag
voor een woord- en communieviering in WZC om 10 uur

1 december Naamdagviering van onze pastorale eenheid Immanuel: iedereen is van harte welkom
in de kerk van Vremde om 17.30 uur voor een liturgische viering van verbondenheid over onze parochiegrenzen heen.

2 december EERSTE ADVENTSZONDAG Woord en communieviering

3 december 9.30 u vergadering Kerkraad in de pastorie

4 december Sinterklaasfeest Samana 14 u.
20 u. Monoloog door Gène Bervoets geïnspireerd op het leven van Phil Bosmans in kapel Altena in Konitch centrum; Inkomkaarten vooraf te bestellen

5 december 20 u parochieteamvergadering Lint in de pastorie

6 december 19.45 u vergadering werkgroep Kiemen in 'De Nieuwe Krik'.

9 december TWEEDE ADVENTSZONDAG Eucharistieviering 9.30 uur

11 december 20 u verg. werkgroep dienstbaarheid en solidariteit (diaconie) van de PE Immanuel
(in pastorie Kontich Kazerne)

13 december 14 u Samana: Kerstpakjes maken

15 december Kerstmarkt op het kerkplein van 15 tot 21 uur.
Onze kerk is dan ook open en sfeervol verlicht voor een moment van stilte ...
kom je ook even binnen?

16 december DERDE ADVENTSZONDAG 9.30 u woord en communieviering
Met extra aandacht voor Welzijnszorg

19 december 19 u. Concert De Notelaar in onze kerk
20 u gezamenlijk parochieteam Waarloos - Lint

23 december VIERDE ADVENTSZONDAG Eucharistieviering 9.30 u

24 december 17 u Gezinsviering vooravond Kerstmis in onze kerk
24 u KERSTNACHTVIERING IN HOVE ST.  LAURENTIUS een samenwerking in de
pastorale eenheid Immanuel

25 december KERSTMIS 9.30 u Eucharistieviering in samenwerking met het Cantemuskoor.

26 december 10 u. Eucharistieviering in samenwerking met het Luceatkoor

29 december Kerst- en Nieuwjaarsfeest voor de leden van Kiemen in 'De Nieuwe Krik'.

30 december 9.30 u Eucharistieviering

1 januari 10 u We starten het nieuwe jaar met een eucharistievieringOp de activiteiten in dik gedrukt is iedereen welkom!

ZingZangZong


Zingzangzong komt naar Lint
op zaterdag 20 oktober 2018
om 14 u in WZC Zonnestraal,
Oudstrijdersplein 1, 2547 te Lint. Inkom gratis.

Dit kinderkoor is een laagdrempelig koor voor kinderen tussen
6 en 12 jaar. De muzikale leiding is in handen van
Joris en Joost Gils, beide professionele muzikanten.
Het is opvallend dat muziek een taal is die kinderen heel snel
begrijpen. Het is een uitstekend communicatiemiddel voor
kinderen van verschillende afkomst.
Muziek maken helpt ook voor het ontwikkelen van motorische, sociale en cognitieve vaardigheden.

We sluiten dit fantastisch gebeuren af met een drankje. We rekenen
op ruime belangstelling ... deze kinderen verdienen dit!

Dit alles is georganiseerd in het kader van de werelddag van verzet
tegen armoede, door Welzijnsschakel Kiemen en plaatselijk OCMW