kalender activiteiten februari

Kalender activiteiten februari 2019

Elke zondag zorgen gebedsleiders van de parochie voor een woord- en communieviering
in WZC Zonnestraal om 10 uur

7 februari 20u Voorbereidende vergadering eerste communiecatechese in de pastorie
               20.15 u PE team

10 februari 9.30 u Eucharistieviering -
                   Verkoop van primula's ten voordele van de Welzijnsschakel Kiemen
                   Tussen 9 u en 11 u aan de kerkpoort
                   Tussen 10 u en 12 u aan WZC Zonnestraal (zolang de voorraad strekt.

11 februari 19 u vergadering Samana in de pastorie

12 februari 20 u parochieteam Lint in de pastorie

13 februari 19.30 u vergadering kerngroep Kiemen in 'De Nieuwe Krik'

17 februari 9.30 u Woord- en communieviering met medewerking van eerste communicantjes en              vormelingen.

21 februari 19.30 uur vergadering kerngroep Kiemen in 'De Nieuwe Krik'

22 februari Iedereen welkom op een eerste 'happy hour' van onze PE Immanuel in de lagere school
Regina Pacis 2 aan de sterrenwacht Urania in Hove van 18 u tot 19 u – een gelegenheid
om kennis te maken met iedereen die zich op de één of andere manier binnen onze werking betrokken voelt of inzet.

24 februari 9.30 u Eucharistieviering met naamopgave van de vormelingen.
Gezellig samenzijn voor de leden van Kiemen – we spelen 'bingo' – zoals ieder jaar met
mooie prijzen: van 14 u tot 17 u in 'De Nieuwe Krik'

25 februari 20 u gezamenlijke teamvergadering van Waarloos en Lint

27 februari 20 u Pastorale Ploeg in Aartselaar

Op de dik gedrukte activeiten is iedereen van harte welkom

Een uitnodiging!

2019 komt dichterbij … een nieuw jaar, met nieuwe kansen!

Op zondag 6 januari  

nodigen we jullie allen speciaal uit 
voor de eucharistieviering in onze kerk om 9.30 uur. 
Ook de drie koningen zullen er zijn!
Na deze viering hebben we traditiegetrouw, 
achteraan in de kerk, onze nieuwjaarsreceptie.
We willen jullie daar heel graag verwelkomen.
Eveneens een traditie: onze pastoor leest dan zijn nieuwjaarsbrief voor!
Jos, pastoor en het parochieteam wensen jullie alvast 
het allerbeste voor het komende jaar 
en we hopen deze wensen persoonlijk uit te wisselen op 6 januari.
Van harte welkom, tot dan!

Namens het parochieteam

kalender activiteiten januari 2019


Kalender activiteiten januari 2019
Elke zondag zorgen gebedsleiders van de parochie voor een woord- en communieviering
in WZC Zonnestraal om 10 uur

1 januari     10 u  Eucharistieviering – zo zetten we het nieuwe jaar mooi in!

4 januari     14 u Samana zingt Driekoningen in WZC Zonnestraal

6 januari     9.30 u Eucharistieviering met de 3 koningen als gasten 
                              én gevolgd door nieuwjaarsreceptie voor iedereen!
                   17 u in de kathedraal van Antwerpen, onze bisschop nodigt uit. Hij viert 10 jaar
                           bisschop van Antwerpen

7 januari     9.30 u Kerkraad

8 januari     20 u Bijbelavond in de pastorie. We lezen en bespreken samen een tekst uit de brief                    aan de Romeinen Leef volgens de wil van God.

10 januari   20 u PT Lint

12 januari  12 u Cantemus koor: gezellig samenzijn in de pastorie
                 Onze vormelingen zijn te gast in de kathedraal van Antwerpen van 14 tot 17 u
                 20.15 u Voorbereidende vergadering in de pastorie: eerste communiecatechese

13 januari  9.30 u Woord- en commmunie-viering

14 januari  10 u redactieraad parochieblad

17 januari  14.30 u Samenkomst pastores van de pastorale eenheid Immanuel (pastorie Lint)
                  19 u vergadering Samana in de pastorie.
                  19.30 u werkgroep Kiemen vergadering in 'De Nieuwe Krik'
19 januari  Startmoment van Broederlijk Delen in provinciaal centrum Malle
                  Vanaf 19 u nieuwjaarsreceptie voor de leden van de adviesraden (organisatie gemeente)                   in dienstencentrum 'De Schakel'.

20 januari  9.30 u Eucharistieviering met ingroei-viering eerste communicantjes

24 januari  20 u vergadering pastorale ploeg Immanuel in Berkenhof Waarloos

25 januari  19 u gezellig samenzijn in de pastorie voor de medewerkers van Samana

27 januari  9.30 u Eucharistieviering. We vieren Lichtmis, met aandacht voor Damiaanactie

28 januari  Voorbereidende vergadering voor vormsel-catechese
                  Gezamenlijk PT Lint – Waarloos

Op de dik gedrukte activiteiten is iedereen van harte welkom!

Kalender activiteiten december 2018
Gebedsleiders van onze parochie zorgen op zondag
voor een woord- en communieviering in WZC om 10 uur

1 december Naamdagviering van onze pastorale eenheid Immanuel: iedereen is van harte welkom
in de kerk van Vremde om 17.30 uur voor een liturgische viering van verbondenheid over onze parochiegrenzen heen.

2 december EERSTE ADVENTSZONDAG Woord en communieviering

3 december 9.30 u vergadering Kerkraad in de pastorie

4 december Sinterklaasfeest Samana 14 u.
20 u. Monoloog door Gène Bervoets geïnspireerd op het leven van Phil Bosmans in kapel Altena in Konitch centrum; Inkomkaarten vooraf te bestellen

5 december 20 u parochieteamvergadering Lint in de pastorie

6 december 19.45 u vergadering werkgroep Kiemen in 'De Nieuwe Krik'.

9 december TWEEDE ADVENTSZONDAG Eucharistieviering 9.30 uur

11 december 20 u verg. werkgroep dienstbaarheid en solidariteit (diaconie) van de PE Immanuel
(in pastorie Kontich Kazerne)

13 december 14 u Samana: Kerstpakjes maken

15 december Kerstmarkt op het kerkplein van 15 tot 21 uur.
Onze kerk is dan ook open en sfeervol verlicht voor een moment van stilte ...
kom je ook even binnen?

16 december DERDE ADVENTSZONDAG 9.30 u woord en communieviering
Met extra aandacht voor Welzijnszorg

19 december 19 u. Concert De Notelaar in onze kerk
20 u gezamenlijk parochieteam Waarloos - Lint

23 december VIERDE ADVENTSZONDAG Eucharistieviering 9.30 u

24 december 17 u Gezinsviering vooravond Kerstmis in onze kerk
24 u KERSTNACHTVIERING IN HOVE ST.  LAURENTIUS een samenwerking in de
pastorale eenheid Immanuel

25 december KERSTMIS 9.30 u Eucharistieviering in samenwerking met het Cantemuskoor.

26 december 10 u. Eucharistieviering in samenwerking met het Luceatkoor

29 december Kerst- en Nieuwjaarsfeest voor de leden van Kiemen in 'De Nieuwe Krik'.

30 december 9.30 u Eucharistieviering

1 januari 10 u We starten het nieuwe jaar met een eucharistievieringOp de activiteiten in dik gedrukt is iedereen welkom!

ZingZangZong


Zingzangzong komt naar Lint
op zaterdag 20 oktober 2018
om 14 u in WZC Zonnestraal,
Oudstrijdersplein 1, 2547 te Lint. Inkom gratis.

Dit kinderkoor is een laagdrempelig koor voor kinderen tussen
6 en 12 jaar. De muzikale leiding is in handen van
Joris en Joost Gils, beide professionele muzikanten.
Het is opvallend dat muziek een taal is die kinderen heel snel
begrijpen. Het is een uitstekend communicatiemiddel voor
kinderen van verschillende afkomst.
Muziek maken helpt ook voor het ontwikkelen van motorische, sociale en cognitieve vaardigheden.

We sluiten dit fantastisch gebeuren af met een drankje. We rekenen
op ruime belangstelling ... deze kinderen verdienen dit!

Dit alles is georganiseerd in het kader van de werelddag van verzet
tegen armoede, door Welzijnsschakel Kiemen en plaatselijk OCMW

kalender activieteiten oktober 2018


Kalender activiteiten Missiemaand oktober 2018
Iedere zondag verzorgen gebedsleiders uit onze parochie een woord- en communiedienst
in het WZC Zonnestraal om 10 uur
Gedurende de missiemaand huis aan huis geldinzameling ten voordele van Missio.

2 oktober Startmoment van Welzijnszorg 19.30 u in Malle (in te schrijven via Welzijnszorg

7 oktober 9.30 u Woord en communieviering
Noord-Zuid maaltijd (uitnodiging van wereldwinkel Lint) in de Witte Merel

11 oktober 9.30 u vergadering kerkraad in de pastorie
20 u vergadering werkgroep dienstbaarheid en solidariteit PE in Hove

13 oktober Ontbijtpakketten maken door Samana
Startmoment eerste communie en vormselcatechese

14 oktober 9.30 u Eucharistieviering

15 oktober 20 u vergadering parochieteam Lint

16 oktober Dag van de chronisch zieken 14 u organisatie Samana

17 oktober 12 u Eucharistieviering OKRA met intentie voor de overleden leden

18 oktober 20 u vergadering van het team pastorale eenheid Immanuel

20 oktober 14.30 u optreden van het kinderkoor Zingzangzong (in het kader van wereldag
van verzet tegen armoede). Kinderen van verschillende afkomst muciseren samen. Plaats van het gebeuren WZC Zonnestraal - organisatie werkgr. Kiemen samen met OCMW

21 oktober 9.30 u Missiezondag: Woord en communieviering
Pralines te koop ten voordele van Missio
Dit weekend worden chrysanten verkocht ten voordele van Kiemen
Zaterdag aan WZC en zondag aan de kerkpoort.

22 oktober 19 u algemene vergadering Samana in de pastorie

25 oktober 20u in de kerk van Kontich Kazerne Pater Roger Burggraeve, Saleciaan van Don Bosco schreef een boek samen met bisschop Bonny - thema ons geloof met
barmhartigheid en ons geweten als leidraad

28 oktober 9.30 u Eucharistieviering en napraten bij een tas koffie of thee

29 oktober 9.30 u vergadering werkgroep gemeenschapsopbouw pastorale eenheid Immanuel
20 u Gezamenlijke parochieteamvergadering Waarloos - Lint

30 oktober 19.30 u vergadering werkgroep Kiemen in de pastorie

Op de dik gedrukte activiteiten is iedereen van harte welkom!

Kalender activiteiten september 2018

Kalender activiteiten september 2018


Iedere zondag verzorgen gebedsleiders uit onze parochie een woord- en communiedienst
in het WZC Zonnestraal om 10 uur

1 september 10.30 tot 11.30 uur 'Vrijwilligers op den aperitief' Welkom in de pastorie

2 september 14.30 uur: We vieren de eerste verjaardag van de pastorale eenheid Immanuel in de kerk van St Laurentius Hove en gevolgd door een receptie voor alle
aanwezigen.

3 september 9.30 uur vergadering van de kerkraad in de pastorie
20 uur overleg over de viering van de kerstnacht

5 september 20 uur vergadering parochieteam Lint in de pastorie

8 september De misdienaars van de pastorale eenheid gaan naar Bobbejaanland

9 september Kermiszondag - welkom in de viering van 9.30 uur - de viering wordt
opgeluisterd door het Cantemuskoor en aansluitend receptie achteraan in de
kerk, buiten speelt voor ons de drumband St Cecilia

10 september 9.30 u Bijeenkomst werkgroep gemeenschapsopbouw pastoralee eenheid Immanuel
20 uur Bijeenkomst bijbelgroep. Als je zin heb kan je eens komen kennis maken...We praten over het boek handelingen 11,22-30

12 september De werkgroep Dienstbaarheid en solidariteit van de pastorale eenheid Immanuel
vergadert in de pasorie om 20 uur

13 september Teamvergadering van de pastorale eenheid

16 september Suikerenzondag

20 september Vergadering ploeg Immanuel in Kontich Kazerne

23 september 9.30 uur viering in de kerk 

26 september Vergadering Samana 

27 september Teamvergadering van de pastorale eenheid

30 september 9.30 uur viering in de kerk en na de viering staat de koffie klaar

Op de dik gedrukte activiteiten is iedereen van harte welkom !