Onze collectie kunstwerken groeit aan ...


De kunstwerken van de kunstenaar Raid al Wasety hebben sinds juli 2016 een vaste plaats gekregen achteraan in onze kerk.

Raid al Wasety is afkomstig van Irak en verblijft momenteel in het opvangcentrum te Lint.

Hij heeft ons deze kunstwerken geschonken. Het eerste gaat over de verzoening tussen religies en het tweede is een voorstelling van Gods barmhartigheid.

In het kader van onze actie 'Kunst in de kerk', zijn we blij dat we met deze linosneden onze collectie van moderne kunstwerken hebben kunnen uitbreiden!