Groot armoededictee

 een speels dictee over de rijke woordenschat van armen

ook aangepaste schrijfoefening voor kinderen ouder dan 7

 vrijdag 6 februari 2015

om 20.00 uur

in OCMW-dienstencentrum De Schakel
 
Een organisatie van KWB met medewerking

van welzijnsschakel “Kiemen”
 
Deelname is gratis

Mooie prijzen te winnen
 
Inschrijven bij

Armand De Baets

03 289 06 09


 Breng je supporters mee !!
Deuren en cafetaria open

vanaf 19.30 uur.

Fragmenten uit de Boodschap van Paus Franciscus voor de Werelddag van de Migranten en de Vluchtelingen (2015). Kerk zonder grenzen, moeder van iedereen


Beste zusters en broeders,


De Kerk zonder grenzen, moeder van iedereen, draagt in de wereld de cultuur uit van onthaal en solidariteit. Dit betekent dat geen enkele mens beschouwd mag worden als nutteloos, hinderlijk, of te verwijderen. Wanneer de christelijke gemeenschap werkelijk een moederschap beleeft, voedt zij, oriënteert zij, wijst zij de weg, begeleidt zij met geduld en komt zij de mens nabij in gebed en in daden van mededogen.

Vandaag krijgt dit alles een heel bijzondere betekenis. Want vandaag zijn migraties massale gebeurtenissen. Vandaag verlaat een aanzienlijk aantal mensen hun geboortegrond, of ondernemen zij een tocht op hoop van zegen. Dat blijft een risico. Vol verlangen zoeken ze een beter leven. En tegelijk zijn ze bang. Onderweg ervaren ze vaak minachting en vijandigheid, ook in kerkelijke middens en gemeenschappen - zelfs vooraleer men kennis heeft genomen van hun parcours, van hun leven, van de vervolging die ze meemaakten of van de miserie waaruit ze gevlucht zijn. Op die manier komen verdachtmakingen en vooroordelen in conflict met het bijbelse gebod dat vraagt om de vreemdeling in nood op te nemen met respect et met solidariteit.

Aan de ene kant is de mens zich bewust van het appel dat vraagt om tegemoet te komen aan de menselijke ellende. De mens kent wel degelijk het gebod om daadwerkelijk de liefde te beleven die Jezus doorgegeven heeft toen hij zich identificeerde met de vreemdeling, met de lijdende mens, met de vele onschuldige slachtoffers van geweld en van uitbuiting. En aan de andere kant is er die menselijke zwakte die maakt “dat we ons laten verleiden om een voorzichtige christen te zijn die zich op een veilige afstand houdt van de wonden van de Heer".

Een moedig geloof, hoop en liefde stellen de mens in staat de afstand te verkleinen die ons scheidt van menselijke drama’s. Jezus Christus wil altijd herkend worden in migranten, in vluchtelingen en in ballingen. Zo roept hij ons op om de middelen waarover wij beschikken te delen – zelfs om soms te verzaken aan een deel van onze verworven welvaart. Paus Paulus VI herinnerde daaraan toen hij zei dat “de meest bevoorrechte mensen aan sommige van hun rechten moeten verzaken om met een grotere vrijheid hun goederen ten dienste te stellen aan anderen.”

  

kalender activiteiten februari 2015

Kalender activiteiten februari 2015

1 februari    9.30 uur woord en communieviering

2 februari    10 uur vergadering kerkraad in de pastorie

3 februari    20 uur vergadering pastorale ploeg van de federatie in de pastorie

6 februari   19.30 uur Armoede dictee, org. KWB – Kiemen, 
                    in het dienstencentrum ingang oudstrijdersplein

7 februari    Vormselcatechese: kennismaken met de werking van parochie

8 februari   9.30 uur eucharistieviering Lichtmis, 
                     achteraf receptie

9 februari   14.30 uur bijeenkomst pastoresploeg van de federatie
                   in de pastorie van Aartselaar
                   20 uur vergadering parochieteam Lint in de pastorie

12 februari 20 uur vergadering Ziekenzorg in de pastorie

14 febrriari 17 uur verwenfeestje georganiseerd door de werkgroep 'Kiemen' in
                  'De Nieuwe Krik'

15 februari 9.30 uur Eucharistieviering 
                                  met eerste communicatechese
                   Verkoop van vastenkalenders
                   Werkgroep Kiemen verkoopt primulas
                    vanaf 9 uur aan de ingang van de kerk en 
                    vanaf 9.30 aan de ingang WZC Zonnestraal,
                              
18 februari ASWOENSDAG met een oproep tot vasten
                   10 uur eucharistieviering 
                                met uitdelen assekruisje

19 februari 20 uur vergadering werkgroep Kiemen in de pastorie

22 februari 9.30 uur eucharistieviering  
                      (nog een kans voor een assekruisje)

25 februari 20 uur vergadering parochieteams Lint en Waarloos 
                             in de pastorie

26 februari 20 uur Voorbereiding catechese 
                             over olie en vormelviering zelf

Op de dik gedrukte activiteiten is iedereen van harte welkom!

'Welkom in de mis'Op zaterdag 24 januari nodigen we alle belangstellenden uit 
op een intiatief van de vormselcatechese.
Vicaris Bart Paepen zorgt voor een leerrijke kennismaking 
met de achtergrond van de rituelen en de liederen in de eucharistie.
Een aanrader voor iedereen!

16u30 Bijeenkomst met Vicaris Bart Paepen in onze parochiekerk
18u00 Gelegenheid tot napraten bij een tas soep (vrije bijdrage) 
in gemeentelijke basisschool
En om 19 uur, uitzonderlijk op zaterdag, eucharistieviering 
(we beleven en we vieren samen eucharistie)

Dit is een uitnodiging van de werkgroep vormselcateches 
en het parochieteam
Aan iedereen van harte welkom bij het totale programma, 
maar je mag ook enkel aansluiten bij de eucharistieviering.

Namens het PT
Josée Kleijn