ZingZangZong


Zingzangzong komt naar Lint
op zaterdag 20 oktober 2018
om 14 u in WZC Zonnestraal,
Oudstrijdersplein 1, 2547 te Lint. Inkom gratis.

Dit kinderkoor is een laagdrempelig koor voor kinderen tussen
6 en 12 jaar. De muzikale leiding is in handen van
Joris en Joost Gils, beide professionele muzikanten.
Het is opvallend dat muziek een taal is die kinderen heel snel
begrijpen. Het is een uitstekend communicatiemiddel voor
kinderen van verschillende afkomst.
Muziek maken helpt ook voor het ontwikkelen van motorische, sociale en cognitieve vaardigheden.

We sluiten dit fantastisch gebeuren af met een drankje. We rekenen
op ruime belangstelling ... deze kinderen verdienen dit!

Dit alles is georganiseerd in het kader van de werelddag van verzet
tegen armoede, door Welzijnsschakel Kiemen en plaatselijk OCMW

kalender activieteiten oktober 2018


Kalender activiteiten Missiemaand oktober 2018
Iedere zondag verzorgen gebedsleiders uit onze parochie een woord- en communiedienst
in het WZC Zonnestraal om 10 uur
Gedurende de missiemaand huis aan huis geldinzameling ten voordele van Missio.

2 oktober Startmoment van Welzijnszorg 19.30 u in Malle (in te schrijven via Welzijnszorg

7 oktober 9.30 u Woord en communieviering
Noord-Zuid maaltijd (uitnodiging van wereldwinkel Lint) in de Witte Merel

11 oktober 9.30 u vergadering kerkraad in de pastorie
20 u vergadering werkgroep dienstbaarheid en solidariteit PE in Hove

13 oktober Ontbijtpakketten maken door Samana
Startmoment eerste communie en vormselcatechese

14 oktober 9.30 u Eucharistieviering

15 oktober 20 u vergadering parochieteam Lint

16 oktober Dag van de chronisch zieken 14 u organisatie Samana

17 oktober 12 u Eucharistieviering OKRA met intentie voor de overleden leden

18 oktober 20 u vergadering van het team pastorale eenheid Immanuel

20 oktober 14.30 u optreden van het kinderkoor Zingzangzong (in het kader van wereldag
van verzet tegen armoede). Kinderen van verschillende afkomst muciseren samen. Plaats van het gebeuren WZC Zonnestraal - organisatie werkgr. Kiemen samen met OCMW

21 oktober 9.30 u Missiezondag: Woord en communieviering
Pralines te koop ten voordele van Missio
Dit weekend worden chrysanten verkocht ten voordele van Kiemen
Zaterdag aan WZC en zondag aan de kerkpoort.

22 oktober 19 u algemene vergadering Samana in de pastorie

25 oktober 20u in de kerk van Kontich Kazerne Pater Roger Burggraeve, Saleciaan van Don Bosco schreef een boek samen met bisschop Bonny - thema ons geloof met
barmhartigheid en ons geweten als leidraad

28 oktober 9.30 u Eucharistieviering en napraten bij een tas koffie of thee

29 oktober 9.30 u vergadering werkgroep gemeenschapsopbouw pastorale eenheid Immanuel
20 u Gezamenlijke parochieteamvergadering Waarloos - Lint

30 oktober 19.30 u vergadering werkgroep Kiemen in de pastorie

Op de dik gedrukte activiteiten is iedereen van harte welkom!