De Vlaamse Vredesweek komt er elk jaar op initiatief van Pax Christi Vlaanderen.
Deze campagneweek fungeert dit jaar als startschot voor de campagne
"Kies voor Vrede! Ontwapen Oost-Congo”.
Ze komt tot stand in nauwe samenwerking met Broederlijk Delen 
en andere sociale organisaties en NGO's. 
Het is een uniek pluralistisch samenwerkingsverband die ook dit jaar 
een actueel vredesthema onder de aandacht brengt van de publieke opinie en de politiek. 
Ze ontstond in 1990 onder impuls van Pax Christi Vlaanderen 
en vindt dus voor de 26ste keer plaats.
In onze parochies van de pastorale eenheid wordt de vredesweek 
dit jaar afgesloten met een aangepaste viering in onze parochiekerken 
op zondag 4 oktober, het feest van Sint Franciscus.
Dus ook in Lint!


Kalender activiteiten oktober 2015

Missiemaand
Huis aan huis geldinzameling voor missio en Jean Marie Van Damme
Telkens 9.30 uur viering in onze kerk
en om 10 uur woord- en communieviering in WZC Zonnestraal

Tentoonstelling op verschillende locaties en ook in de kerk:
Vrouwen in de Grote Oorlog

2 oktober Vormsel catechese: uitnodiging met stuurgroep voor kennismaking met de vormheer

4 oktober 9.30 uur woord – en communieviering in het kader van vredeszondag

5 oktober 14.30 uur bijeenkomst pastoresploeg van de federatie (in Aartselaar)

6 oktober 19 uur startavond voor de campagne Welzijnszorg in Provinciaal centrum Malle

7 oktober 20 uur vergadering parochieteam Lint in de pastorie

10 oktober 14 uur Ouders en vormelingen zijn welkom in de kathedraal van Antwerpen

11 oktober 14.30 uur Eucharistieviering t.g.v. Nationale Ziekendag

12 oktober 14 uur vergadering Kerkraad in de pastorie

14 oktober 12 uur eucharistieviering met OKRA voor de overleden leden

13 oktober 20 uur in de pastorie vergadering pastorale ploeg i.v.m. groeiende pastorale eenheid

15 oktober 20 uur voorbereidende vergadering vormsel catechese (thema: water en naam)

16 oktober Vooravond: 'Dag van verzet tegen armoede: om 20 uur in WZC Zonnestraal.
Thema: Maatschappelijke druk op 'tweede kans'. Krijgen mensen een tweede kans?

17 oktober Dag van verzet tegen armoede! Wie hangt er ook een geknoopt laken uit het raam. Dit is een teken aan de buitenwereld, dat we mensen willen laten ontsnappen uit de armoede.

18 oktober Missiezondag. Extra aandacht voor de actie van Missio tijdens de viering geldinzameling en verkoop van pralines achteraan in de kerk.

20 oktober 20 uur Vergadering van de werkgroep Kiemen in de pastorie

22 oktober 20 uur Gezamenlijke vergadering parochieteam Waarloos – Lint (in Waarloos)

25 oktober 9.30 viering speciaal gericht naar jonge mensen en mensen met een jong hart.
De werkgroep Kiemen verkoopt voor en na de viering Chrysanten.

29 oktober 20 uur Voorvergadering voor begeleiders vormsel catechese (thema: water)

Op de dik gedrukte activiteiten is iedereen welkom!

Vrijwilligers op den aperitief

Beste vrijwilliger,

we verwelkomen jullie weer heel graag
op onze 'vrijwilligers op den aperitief'
Deze bijeenkomst, met alle vrijwilligers,
wil telkens een kans bieden om mekaar te ontmoeten,
nieuwtjes uit te wisselen,
misschien enkele onderlinge afspraken te maken of gewoon wat bij te praten.
Van harte welkom
aan iedereen op zaterdag 5 september tussen 10.30 uur en 11.30 uur in de pastorie
om een gezellig begin te maken van het nieuwe werkjaar 2015 – 2016.

Vanwege het ganse parochieteam:
Jos Kempenaers, Emiel Baeckelmans, Gerd De Hert, Chris De Munter,
Ludwig De Vocht, Lan Kartawiadi, Josée Kleijn, Yvonne Lenaerts.