10 parochies slaan de handen in elkaar


'Een jonge vrouw, die nog maagd is, zal zwanger worden. Ze zal een zoon krijgen, en hij zal Immanuel genoemd worden.'
De naam Immanuel betekent: God is bij ons.
Mattheus 1; 23
Een bijbels citaat dat verklaart
waarom we onze pastorale eenheid 'Immanuel' hebben genoemd.

Op 3 september zal deken Jan Verheyen, tijdens een plechtige eucharistieviering in de
Sint-Laurentiuskerk van Hove, om 14.30 u. de nieuwe Pastorale Eenheid 'Immanuel' boven de doopvont houden.
Hij zal bij die gelegenheid ook een team aanstellen dat de komende jaren zal zorgen voor een optimale coördinatie, samenwerking en uitwisseling van ervaring tussen de verschillende parochiekernen.


Wij nodigen U van harte uit om samen met gelovigen uit de tien betrokken parochies,
Sint-Leonardus (Aartselaar), Sint-Bavo (Boechout), Sint-Laurentius en Sint-Jozef (Hove), Sint-Martinus, O.L.-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen, en Sint-Rita (Kontich),
O.L.-Vrouw-Geboorte (Lint), Sint-Jan in de Olie (Vremde) en, Sint-Michael (Waarloos)
deze aanstelling mee te komen vieren.


Aansluitend op deze viering
nodigen we U ook nog uit op een feestelijke receptie.Deze uitnodiging komt speciaal van het parochieteam van Lint.
We hopen veel mensen uit Lint te mogen verwelkomen.