Kalender activiteiten januari 2015

Kalender activiteiten januari 2015

1 januari 10 uur Eucharistieviering

3 januari 10.30 tot 11.30 uur vrijwilligers op den aperitief

4 januari 9.30 uur Woord- en communieviering met nieuwjaarsreceptie

5 januari 10 uur Kerkraad in de pastorie
Vergadering begeleiders vormsel catechese in de pastorie 20 uur

7 januari 20 uur vergadering pastorale ploeg voor de pastorale eenheid

11 januari 9.30 uur Eucharistieviering
Vormsel catechese; thema handen. Jeugdlokalen 10.30 uur – 12.45 uur

12 januari 9 uur Redactieraad parochieblad in de pastorie
20 uur vergadering Ziekenzorg in de pastorie
15 januari 20 uur parochieteam Lint

17 januari 11.30 uur in de kerk voorbereiding eerste communie
Startmoment Broederlijk Delen in Malle

18 januari 9.30 uur Eucharistieviering
19 januari Nieuwjaarsreceptie voor pastores, diakens, pastorale ploeg

20 januari Bijbelavond, we bekijken samen de Jacobusbrief

21 januari 20 uur Vergadering werkgroep Kiemen in de pastorie.

23 januari 20.30 uur afspraken rond de actie Broederlijk Delen

24 januari Welkom in de mis! Organisatie Vormsel catechese; iedereen welkom in de kerk om 17.30 uur

25 januari 9.30 uur Eucharistieviering

26 januari 20 uur gezamenlijk parochieteam Waarloos – Lint

28 januari Voorbereiding voor de Noord – Zuid quiz in maart

29 januari 20 uur in 'De Nieuwe Krik', Liersesteenweg 11: Jan Vloeberghs en enkele van zijn leerlingen vertellen over hun inleefreis naar Bolievië en de steun die ook de plaatselijke wereldwinkel aan hun project hebben gegeven.

30 januari 19 uur in de pastorie gezellig samenzijn Ziekenzorg

Op de 'dik gedrukte' activiteiten is iedereen welkom!

'Vrijwilligers op den aperitief'


Beste vrijwilliger binnen onze parochie,


Van harte een Zalig Kerstfeest en alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar.


Ons initiatief 'Vrijwilligers op den aperitief' gaat verder!
Telkens om de twee maanden – de eerste zaterdag van de maand – nodigen we jullie uit voor een drankje en een babbel. Zo leren we mekaar beter kennen in een ongedwongen sfeer.
Uiteraard is het vrijblijvend en … kan je eens een keer niet komen, geen nood – de volgende keer misschien wel.

Dus … hier opnieuw een uitnodiging!

We zetten het jaar goed in op zaterdag 3 januari voor een nieuwjaarsreceptie.
Kom jij ook langs, tussen 10.30 en 11.30 uur in de pastorie?

Vertel het maar verder aan iedereen waarvan je weet dat ze zich in de parochie engageren voor een kleine of iets grotere taak. Het maakt niet uit, van harte welkom iedereen!
Men zegge het voort, binnen de eigen werkgroep of daarbuiten! We rekenen mede op jullie.
Want steeds bestaat er een kans dat we mensen vergeten, ook al is dat niet de bedoeling.

Van harte welkom vanwege het parochieteam:
Jos, Chris, Gerd, Yvonne, Emiel, Ludwig, Lan, Josée


Met heel veel dank voor zoveel inzet!
En zo hebben we ook de kans om mekaar persoonlijk een gelukkig nieuwjaar te wensen!


Even reeds de volgende data op een rijtje:

Zaterdag 7 maart
Zaterdag 2 mei
Dan kom je toch ook?

Solidariteitsactie

Maandag 15 december 2014 tussen 15.30 uur en 16 uur aan de Carrefour en aan Mater Christi.
Solidariteitsactie van werkgroep 'Kiemen' met
grote sympathie van medewerkers OCMW huis Lint.
Wist je dat 1 op 7 mensen in ons land in armoede leeft?  
Dat kan toch niet!!!
Met de campagne ‘Iedereen beschermd tegen armoede?’ 
willen we een krachtig signaal geven tegen sociale uitsluiting.
We openen een solidariteitsparaplu!
En we rekenen hiervoor vooral op de regering.

Geef sociale uitsluiting geen kans!

Daarom vragen wij:
  • Een inkomen boven de armoedegrens voor iedereen.
  • Een automatische toekenning van rechten voor al wie hulp nodig heeft.
  • Een kwaliteitsvolle dienstverlening voor al wie steun zoekt.

Teken onze petitieWe rekenen ook op jou!!!

Ondanks de crisis willen we armoedebestrijding
onder aandacht houden van de regering! Doe je mee?

Activiteitenkalender december 2014

1 december Redactieraad parochieblad 9 uur in de pastorie
                    Vergadering Ziekenzorg 20 uur in de pastorie

2 december Vergadering parochieteam Waarloos – Lint 20 uur in de pastorie van Waarloos

3 december Vergadering pastorale ploeg (federatie) 20 uur in de pastorie van Lint

4 december Vergadering stuurgroep vormselcatechese

7 december Eucharistieviering 9.30 uur Tweede zondag van de Advent

8 december Kerkraad 9.30 uur in de pastorie
                   Bijeenkomst pastoresploeg 14.30 uur
9 december Liturgische werkgroep van de Pastorale Eenheid in pastorie Kontich St-Martinus

13 december Kerstontmoeting in het park van 16 uur tot 21 uur

14 december Eucharistieviering 9.30 uur Derde zondag van de Advent met extra aandacht voor Welzijnszorg

17 december Concert van 'De Notelaar' 19 uur in de kerk

18 december Vergadering parochieteam Lint 20 uur in de pastorie

19 december Vergadering lectoren en conciërges 20 uur in de pastorie

21 december Eucharistieviering Vierde zondag van de advent

24 december Gezinsviering Kerstmis 17 uur in de kerk
                     Nachtmis Kerstmis 23 uur in de kerk van St-Martinus
                    aansluitend kerstontmoeting met versnapering achteraan in die kerk.


25 december KERSTMIS Feestelijke woord- en communieviering opgeluisterd door Cantemus

26 december Tweede kerstdag eucharistieviering 10.00 uur opgeluisterd door Luceat
Na de eucharistieviering: Kerstvertellingen aan de stal!
                      14 uur zingt Cantemus kerstliederen in het WZC Zonnestraal
                       14.30 uur 'muziek rond de kerstboom' eveneens in Zonnestraal door enkele leden van   het Lints harmonie orkest


27 december Kerstfeest georganiseerd door werkgroep 'Kiemen' in 'De Nieuwe Krik'

1 januari Gelukkig Nieuwjaar! Eucharistieviering 10 uur

De activiteiten in het vet gedrukt  … daar is iedereen van harte welkom!

Parochieberaad 19 november 2014


Pastoor Jos Kempenaers begon met een bezinning: ‘Als christenen vergaderen’ uit de gebedsjaarkalender Kerk&Leven van 17 november.                                                              

 Het parochieteam werd uitgebreid met mevrouw Lan Kartawiadi. Ze woont al vier jaar in Lint en is reeds 7 jaar voorzitster van de Indonesische katholieke gemeenschap in Antwerpen.

 De nieuwe beleidslijnen van het bisdom worden voorgesteld. De structuren van het bisdom worden veranderd. Er zijn nog slechts drie vicariaten: Kempen (vicaris Wim Selderslaghs) , Antwerpen (vicaris Bart Paepen) en diensten/diaconie (vicaris-generaal Bruno Aerts). Het vicariaat Antwerpen bestaat uit Antwerpen Noord, Centrum en Zuid.  Het vicariaat Kempen bestaat uit vier dekenaten: Noord, Oost, Zuid, West. Lint maakt deel uit van het uitgestrekte dekenaat Kempen-West.
Het ziet ernaar uit dat de pastorale eenheid waarvan Lint deel uitmaakt zal bestaan uit Kontich/Waarloos plus Hove, Boechout en Vremde.

 Het concept ‘Pastorale eenheid met netwerken’ wordt toegelicht en er worden vragen gesteld over de rol van leken in de nieuwe structuur en over hun verloning.

 Er werd gesproken over de gevolgen van de structurele veranderingen. Door het wegvallen van de zaterdagavondviering gaan een aantal gelovigen ofwel op zondag of  gaan gewoonweg niet meer. De drempel om naar een andere kerk te gaan is soms hoog wegens andere geplogenheden tijdens de vieringen of weinig contact met de andere kerkgangers na afloop van de viering.

De nieuwe webiste wordt voorgesteld: www.parochielint.be. De website is nog ‘onder constructie’ maar geeft reeds een zeer goed beeld van het uiteindelijke resultaat. Er zal geprobeerd worden links te leggen naar de verschillende werkgroepen en verenigingen (die bvb een verslag kunnen posten van hun activiteiten).

Er wordt ook gepraat over het ontbreken van jongeren in de vieringen. Er wordt voorgesteld een brug te slaan tussen de 12/13-jarigen en de 18/20-jarigen. Er zou jaarlijks een viering moeten plaatsvinden die vormelingen en jongeren samenbrengt. Er wordt voorgesteld de dankviering van 10 mei te laten voorbereiden door de jongeren. De nodige contacten hiervoor zullen worden gelegd.

 De campagne van Welzijnszorg werd voorgesteld: Iedereen beschermd tegen armoede?” Welzijnszorg brak op 19 november in Halle het wereldrecord paraplu’s openen: 1 988 personen openden hun paraplu in het kader van de campagne.
De DVD die deze campagne begeleidt wordt tijdens de viering van  14 december getoond in de kerk.

  

    

Lintse steunactie missionarissen


In het spoor van de heilige missionaris Damiaan zijn er nog altijd missionarissen die werken aan het welzijn van arme mensen in arme landen.
De Lintenaren zijn nog altijd bereid ze te steunen. Enerzijds is de Lintse steunactie bedoeld voor de vormingscursussen over mensenrechten in Brazilië  door priester Jean-Marie Van Damme. En anderzijds is er het project Kitemo van Proma-Missio voor de bouw van een duurzaam en veilig schoolgebouw in Kipanda II, ten oosten van de Congolese hoofdstad Kinshasa. En dit ter vervanging van de school, opgetrokken in stro en leem in de jaren 1980.
De Lintse steunactie heeft 3 428,78 euro (drie duizend vierhonderd achtentwintig euro achtenzeventig cent) bijeengebracht. Daarin zijn de directe overschrijvingen nog niet begrepen.
Missionaris Jean-Marie Van Damme in Brazilië en de kinderen van de school in Kipanda II en hun ouders danken alle milde gevers en alle bereidwillige inzamelaars.


 

 

Allerheiligen en AllerzielenNovember

De herfst is de voorbode.

Bomen die hun vruchten loslaten. Bladeren die op de aarde vallen.

Wij, mensen, zijn eindig.

We staan allen voor de moeilijke opdracht

om te leren loslaten.

Om afscheid te leren nemen.

Chrysanten wijzen ons de weg naar het kerkhof.

Het kerkhof doet ons de dood onder ogen zien.

Morgen zijn wij het die tot de aarde terugkeren.

De grafstenen blijven ons aanspreken:

de naam van onze geliefden staat erin gebeiteld.

Geliefde overledenen blijven voor altijd in ons hart wonen.

Ach nee, het mag ons niet droevig stemmen.

Laten we aanvaarden.

Laten we elke dag dankbaar leven van de goedheid en de liefde,

van het geluk van kleine dingen.

De heiligen zijn ons voorgegaan.

Ach nee, geen supermensen, geen volmaakte wezens, geen engelen.

Heiligen zijn mensen die de weg zijn gegaan van de graankorrel.

Mensen die oor en oog hadden voor anderen,

die met grote tederheid en zorg leefden

voor hun naaste dichtbij en veraf.

Allerheiligen.

Het is uitgenodigd worden om te leven

voor de liefde en de gerechtigheid.

Het is zijn zoals een chrysant:

niet pronken met jezelf maar denken aan anderen.

Zo is het ook met Allerzielen.

Onze geliefde overledenen blijven gedenken.

Omdat ze voor ons zo kostbaar waren en dat blijven voor altijd.

Want liefde sterft niet, nooit.

Laten we tijd nemen

voor de stille, intense verbondenheid in de dagen van

Allerheiligen en Allerzielen.
 
 
Lees meer hierover onder activiteiten.
 

Nieuws uit het parochieteam


Op de vergadering van 9 oktober werd een nieuw lid voorgesteld voor het parochieteam: Lan Kartawiadi. Zij is ook voorzitster van de Indonesische katholieke gemeenschap in Antwerpen.

Zij wordt hartelijk welkom geheten.

De nieuwe campagne van Welzijnszorg wordt voorgesteld: “Iedereen beschermd tegen armoede. De campagneboodschap luidt:

·         Een inkomen boven de armoedegrens voor iedereen

·         Mensen geven waar ze recht op hebben: automatische toekenning van rechten

·         Ieders rechten realiseren door een kwalitatieve dienstverlening te organiseren

De volgende editie van “Vrijwilligers op den aperitief” gaat door op zaterdag 8 november van 10.30 uur tot 11.30 uur. Er worden afspraken gemaakt voor het versturen van de uitnodigingen.

Dit is slechts een greep uit de agendapunten van de vergadering van het parochieteam. We houden jullie verder op de hoogte.

Lintse steunactie voor missionarissen


Tussen 1 oktober en 31 oktober loopt deze actie. Vrijwilligers zullen de omslag met je bijdrage huis-aan-huis inzamelen.

In het spoor van de heilige missionaris Damiaan willen wij missionarissen steunen die werken aan het welzijn van arme mensen in arme landen.

Een van die missionarissen is priester Jean-Marie Van Damme. Hij geeft en organiseert vormingscursussen over mensenrechten in Brazilië. De situatie in Maranhão, een van de armste deelstaten van Brazilië, is schrijnend. Van de 6,5 miljoen inwoners leven er 1,7 miljoen in absolute armoede. Een groot deel van de bewoners is analfabeet. De multinationals strijken enorme winsten op maar voor de bevolking blijft weinig van die rijkdom over. De corruptie bij de overheden tiert welig. In deze realiteit organiseert priester Jean-Marie Van Damme cursussen die het bewustzijn van de arme bevolkinslagen aanscherpen met kennis over de rechten van de mens, de volksorganisatie en de sociale controle op de overheid. Hiervoor heeft hij onze financiële hulp nodig.

Een ander project van Proma dat wij willen steunen is Kitemo. De school op de foto is de lagere school van Kipanda II, ten oosten van de Congolese hoofdstad Kinshasa. Deze school, opgetrokken in stro en leem, opende haar ‘deuren’ in de jaren 1980. Zou jij je kind of kleinkind graag naar een school als deze sturen? Waarschijnlijk niet. Ouders zesduizend kilometer zuidwaarts ook niet. Daarom ijvert de lokale gemeenschap voor een duurzaam en veilig schoolgebouw. Bij Proma vond haar oproep gehoor. In samenwerking met de lokale organisatie Kitemo zet Proma haar schouders onder dit gemeenschapsproject. Met de steun van Proma koopt Kitemo bouwmaterialen en betaalt ze het vervoer ervan. Nadien wordt geïnvesteerd in de inrichting van het gebouw. De inwoners van Kipanda II brengen water en zand aan en vergoeden de werkmannen. Eens afgewerkt zal het oudercomité toezien op het onderhoud van de school.

Je kan ook een bijdrage storten op het rekeningnummer BE71 0000 1733 1169 van Proma. Vermeld 2014/40 Kitemo in de mededeling. Voor giften van 40 euro of meer op jaarbasis ontvangt je een fiscaal attest.

De kinderen van Kipanda II rekenen op ons en danken voor je bijdrage.