Sjaals, mutsen en ander materiaal voor vluchtelingen in Brussel!

 In de voorbije weken zagen we in de tv-journaals schrijnende beelden over kwetsbare vluchtelingen die, met name in Brussel, op straat moeten zien te overleven. In de bittere kou. Volwassenen, ook zelfs minderjarigen. Voor velen is er geen opvangplek. Deze situatie grijpt velen naar de keel. Op straat moeten medemensen zien te overleven in winterse omstandigheden, het is bijzonder hard. Mensonwaardig. Heel wat van deze mensen kampen bovendien met gezondheidsproblemen.

 In de parochies willen we nu gelovigen en alle mensen van goede wil oproepen om sjaals, mutsen, sokken, kousen, handschoenen en dekens te schenken die we vanuit de pastorale eenheid Immanuel naar Brussel willen brengen. Om zo te helpen daar de situatie iets menswaardiger te maken.

 Heb je sjaals, mutsen, sokken, kousen, handschoenen of dekens die je wil schenken?

Breng ze dan gerust binnen in de stilteruimte van de parochie Lint, ingang langs Kerkplein.

 

 


Weer lekker eten in onze wereldkeuken!

Het opvangcentrum Meihof, de parochie én de werkgroep Kiemen nodigen weer uit!

Op de valreep nog even herinneren  op 25 november dekken we weer de tafels voor een lekker etentje … in de lokalen van ‘De nieuwe Krik’ aan de Liersesteenweg 15.

Wegens het succes van eind oktober willen we nu wel vragen om vooraf in te schrijven! We zorgen ook voor twee periodes t.t.z. een shift van 17.30 uur tot 19 uur en een tweede shift van 19 uur tot 20.30 uur. Gelieve bij inschrijving ook je voorkeur aan te duiden. In de mate van het mogelijke houden we dan met uw voorkeur rekening.

Vanuit welk land mensen van het opvangcentrum Meihof voor ons het eten bereiden is nog een verrassing!

Vooraf betalen hoeft niet … voor een klein prijsje kun je lekker eten!

Inschrijven kan met een briefje in de brievenbus van de pastorie met de vermelding voor de wereldkeuken 25 november + jullie naam en telefoonnummer + aantal personen  én uw voorkeur van tijdstip (eerste of tweede shift)

Het kan ook per mail joseekleijn@belgacom.net. Graag dan ook met vermelding gekozen shift.

Van harte welkom!

Namens de werkgroep Kiemen, Josée Kleijn.

 

 

               AFSCHEIDSVIERING VAN PASTOOR PAUL COOLS

                          OP ZONDAG 30 OKTOBER 2022

De parochie St. Laurentius, Hove, en de pastorale Eenheid Immanuel nodigen alle gelovigen en sympathisanten uit op de afscheidsviering van pastoor Paul Cools.

Deze plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op zondag 30 oktober 2022 om 11 uur in de kerk van St. Laurentius te Hove. Deze viering zal opgeluisterd worden door het Immanuelkoor van onze pastorale eenheid.

In deze eucharistieviering wensen alle tien parochies van Immanuel hun dank te betuigen aan onze afscheidnemende pastoor voor zijn wijze herderlijke leiding gedurende zovele jaren. Wij wensen hem alle zegening toe voor zijn nieuwe roeping in de schoot van de Benedictijnse familie.

Na de viering wordt in de Markgraaf, naast de kerk, een receptie aangeboden.

Wie wil kan een bijdrage voor een afscheidsgeschenk storten op rekening nr. BE59 7331 2519 7526 van Dekenaat Rupel-Nete regio Kontich vzw, met als melding: “Paul Cools”.

U bent allen van harte welkom.


Lekker eten in onze wereldkeuken!

De voorbije zomer was er in de zomerbar Lindenhof in het park de kans om te genieten van lekker eten uit verre oorden. Wel, we willen de draad terug oppakken!
In samenwerking met het opvangcentrum Meihof, de parochie en de werkgroep Kiemen willen we u laten genieten van een lekkere maaltijd, voor ons klaar gemaakt door mensen van het Meihof. 

Op vrijdagavond 28 oktober tussen 17.30 en 20.00 uur ben je welkom in het lokaal ‘De nieuwe krik’, Liersesteenweg 11. Ingang: langs de overdekte doorgang, achteraan links voor de serviceflats. Voor de prijs van 14 euro kan je gnieten van lekker eten uit een ver land. Uit welk land het zal zijn is nog een verrassing. Drank is te verkrijgen aan schappelijke prijzen.

We hopen dat vele mensen dit initiatief willen steunen … het is gezellig voor ons en voor de mensen van het Meihof een kans tot kennismaking!

Als het kan even een seintje als je erbij kan zijn!

Josée Kleijn tel: 0496 84 01 91 of joseekleijn@belgacom.net 

 "Inschrijvingsavond vormsel 2023

 

Op donderdag 15 september worden alle ouders van de kinderen van het 6de leerjaar die de voorbereiding op het vormsel willen volgen, om 20u in de parochiekerk verwacht voor de inschrijvingsavond.  Die avond staan we kort even stil bij wat het betekent om gevormd te worden, en wordt ook alle praktische info voor de inschrijving gegeven.  Kinderen van het 6de leerjaar uit Lint of die in Lint naar school gaan kunnen in onze parochie gevormd worden.

 

 


 

 Koffie in de kerk


 Vanaf zondag 24 juli eerstkomende knopen we terug aan bij een vroegere traditie.

Elke vierde zondag van de maand wordt er na de viering van 09.30 u achteraan in de kerk koffie aangeboden. Iedereen is hierbij hartelijk welkom.

Nieuwe uurregeling vieringen van weekend 11 - 12 juni

Voortaan zullen de weekendvieringen alterneren op zaterdag of zondag tussen de parochies te Lint, Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Kontich-Kazerne, Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen. 

Dit betekent voor Lint, Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte:
1ste en 3de zaterdag van de maand viering op zaterdag om 18.30 u
2de en 4de zondag van de maand viering op zondag om 09.30 u

Voor Kontich-Kazerne, Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen. 
1ste en 3de zondag van de maand viering op zondag om 09.30 u
2de en 4de zaterdag van de maand viering op zaterdag om 18.30 u

Voor een overzicht van alle vieringen binnen onze pastorale eenheid vanaf weekend 11-12 juni raadpleeg deze tabel.


 

Parochie Onze-Lieve-Vrouw Geboorte roept op tot vrede en solidariteit voor Oekraïne

 

Ook onze parochie te Lint wil een duidelijk signaal geven en oproepen tot vrede en solidariteit voor Oekraïne.

Daarom willen we de viering op Palmzondag afsluiten met een korte bezinning over de oorlog in Oekraïne en daarna met een Stiltecirkel voor vrede een duidelijke signaal geven dat we met zijn allen pleiten voor een snelle vrede.

We doen een oproep naar alle Lintenaren om zich aan te sluiten bij deze Stiltecirkel, zondag 10 april om 10u20 op het kerkplein voor de kerk.
 Sobere maaltijd                      

zondag 20 maart 2022

De Wilg, Eikhof 16

van 12 uur tot 13.30 uur

We serveren rijst met een lekkere saus en daarbij fris water. Geniet van het eten en van een leuke babbel met je tafelgenoten.

We steunen Broederlijk Delen en daarom durven we vragen om in de stenen kruik het geld te deponeren dat je zou besteden aan een maaltijd op zondagmiddag.

Inschrijven noodzakelijk! (tot 15 maart)

bij Yvonne Lenaerts per telefoon 0473 76 93 20 of per mail yvonne.lenaerts@telenet.be of met een briefje in de bus van de pastorie. Vergeet niet je naam en het aantal personen te vermelden.

Er wordt rekening gehouden met de op die datum geldende coronamaatregelen.

 

Koffiestop

De koffiestop van Broederlijk Delen heeft zondag 13 maart de mooie som van 164.00 euro opgebracht. Aan iedereen die  'een duit' in het 'emmertje' heeft gedeponeerd:  
VAN HARTE DANK !

Het was een gezellige bedoening aan de kerkpoort ... de koffie en thee hebben gesmaakt.

 


 


God van de vrede,

opgeschrikt door het geweld, de agressie, de oorlog
die is losgebarsten in Oekraïne,
wenden wij ons tot U.

Gij wilt geen oorlog,
Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen
en samen zich inspannen voor harmonie in uw mooie wereld.
Kom ons te hulp.

Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben en zelfs hun leven geven.
Wees ook nabij aan de agressors opdat zij beseffen waar zij mee bezig zijn.
Dat ieder zich bekere tot de ander als enige weg tot vrede.

Dat uw mildheid en liefde de harten bereid maakt
om uw vrede te ontvangen en uit te dragen.
Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Vredevorst.

Amen 

 

Lichtmisviering op zondag 30 januari

Op zondag 30 januari werd in onze kerk Lichtmis gevierd. Traditiegetrouw worden dan alle ouders die het voorbije jaar een kindje lieten dopen uitgenodigd samen met hun gezin. Ten gevolge van corona waren het dit jaar de ouders van de dopelingen uit 2020 en 2021 die dit jaar, net als Maria en Jozef, hun kindje naar de kerk brachten, waar ze door een fier pastoor Jos gezegend werden. Hierna konden de ouders nog een kaars ontsteken waardoor Lichtmis nog meer licht kreeg.

Het werd een stemmige viering. Bij het verlaten van de kerk kregen de ouders nog een fijne attentie mee: een in klei gebakken handje met de naam van hun kindje.

We wensen dat de kindjes die gedoopt werden, mogen opgroeien tot fijne gelovigen in onze gemeenschap.


 

De gespreksavond 'Zorg voor het levenseinde' met Marc Desmet vindt plaats op dinsdag 15 februari 2022, om 20.00u. In de kerk van Sint-Jozef (nabij volkssterrenwacht Urania) in Hove, Albrecht Rodenbachstraat 33. Gratis entree.


Klik hier voor laatste info 

 


 

Dat het nieuwe jaar

je vrede, positiviteit en vreugde

mag geven

en dat je elke dag bergen van geluk mag beleven …

Gelukkig nieuwjaar!