Parochie Onze-Lieve-Vrouw Geboorte roept op tot vrede en solidariteit voor Oekraïne

 

Ook onze parochie te Lint wil een duidelijk signaal geven en oproepen tot vrede en solidariteit voor Oekraïne.

Daarom willen we de viering op Palmzondag afsluiten met een korte bezinning over de oorlog in Oekraïne en daarna met een Stiltecirkel voor vrede een duidelijke signaal geven dat we met zijn allen pleiten voor een snelle vrede.

We doen een oproep naar alle Lintenaren om zich aan te sluiten bij deze Stiltecirkel, zondag 10 april om 10u20 op het kerkplein voor de kerk.


 

 Sobere maaltijd                      

zondag 20 maart 2022

De Wilg, Eikhof 16

van 12 uur tot 13.30 uur

We serveren rijst met een lekkere saus en daarbij fris water. Geniet van het eten en van een leuke babbel met je tafelgenoten.

We steunen Broederlijk Delen en daarom durven we vragen om in de stenen kruik het geld te deponeren dat je zou besteden aan een maaltijd op zondagmiddag.

Inschrijven noodzakelijk! (tot 15 maart)

bij Yvonne Lenaerts per telefoon 0473 76 93 20 of per mail yvonne.lenaerts@telenet.be of met een briefje in de bus van de pastorie. Vergeet niet je naam en het aantal personen te vermelden.

Er wordt rekening gehouden met de op die datum geldende coronamaatregelen.

 

Koffiestop

De koffiestop van Broederlijk Delen heeft zondag 13 maart de mooie som van 164.00 euro opgebracht. Aan iedereen die  'een duit' in het 'emmertje' heeft gedeponeerd:  
VAN HARTE DANK !

Het was een gezellige bedoening aan de kerkpoort ... de koffie en thee hebben gesmaakt.

 


 


God van de vrede,

opgeschrikt door het geweld, de agressie, de oorlog
die is losgebarsten in Oekraïne,
wenden wij ons tot U.

Gij wilt geen oorlog,
Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen
en samen zich inspannen voor harmonie in uw mooie wereld.
Kom ons te hulp.

Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben en zelfs hun leven geven.
Wees ook nabij aan de agressors opdat zij beseffen waar zij mee bezig zijn.
Dat ieder zich bekere tot de ander als enige weg tot vrede.

Dat uw mildheid en liefde de harten bereid maakt
om uw vrede te ontvangen en uit te dragen.
Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Vredevorst.

Amen 

 

Lichtmisviering op zondag 30 januari

Op zondag 30 januari werd in onze kerk Lichtmis gevierd. Traditiegetrouw worden dan alle ouders die het voorbije jaar een kindje lieten dopen uitgenodigd samen met hun gezin. Ten gevolge van corona waren het dit jaar de ouders van de dopelingen uit 2020 en 2021 die dit jaar, net als Maria en Jozef, hun kindje naar de kerk brachten, waar ze door een fier pastoor Jos gezegend werden. Hierna konden de ouders nog een kaars ontsteken waardoor Lichtmis nog meer licht kreeg.

Het werd een stemmige viering. Bij het verlaten van de kerk kregen de ouders nog een fijne attentie mee: een in klei gebakken handje met de naam van hun kindje.

We wensen dat de kindjes die gedoopt werden, mogen opgroeien tot fijne gelovigen in onze gemeenschap.


 

De gespreksavond 'Zorg voor het levenseinde' met Marc Desmet vindt plaats op dinsdag 15 februari 2022, om 20.00u. In de kerk van Sint-Jozef (nabij volkssterrenwacht Urania) in Hove, Albrecht Rodenbachstraat 33. Gratis entree.


Klik hier voor laatste info 

 


 

Dat het nieuwe jaar

je vrede, positiviteit en vreugde

mag geven

en dat je elke dag bergen van geluk mag beleven …

Gelukkig nieuwjaar!