Advent - voorbereidingstijd op Kerstmis

Een doordenkertje ... van de campagne Welzijnszorg

'Samen tegen armoede'.

 

Dooie mus
Onzichtbaar zijn ze, de armen,
het anderhalf miljoen armen in dit land
verdoken, verborgen, verscholen.
Onzichtbaar en onhoorbaar.
De have-nots, de habe-nichtsen,
de geldlozen,
de bezitlozen, de kanslozen 
het anderhalf miljoen, de sans-papiers,
moeders, vaders, kinderen, kwetsbaren
in dit bijna meest welvarende land
van de wereld.

Maar wie ze wil zien, ziet ze.
Wie ze wil horen, hoort ze.
Niet de ziende-blinde
die zich onbegrijpelijk afkeert
met zijn pasklare mening.
Niet de horende-dove
die zich hooghartig afwendt
met de drogredenen van de
'niks-tekort-komer'.
met de naïeve oplossingen
van de betweter.
Niet de kans-rijke
die zichzelf als voorbeeld stelt
met alle kansen die hij greep.

Maar wie onbevangen en
onbevooroordeeld
wil luisteren en wil kijken,
die ziet en hoort hen, de behoeftigen
achter de facades 
van de gestroomlijnde
welvaartsmaatschappij
met maatregelen die de last beperken
van de ziende-blinden
en de horende doven,
met wetten die voor velen dode letter blijven
zo dood als uitgedoofde hoop ...
met decreten die voor velen dode letter blijven
zo dood als de dooie mus
waarmee ze worden gepaaid.

 Naar een tekst van Herman J. Claes
Uit:'k heb vandaag een mens gezien'
van de 'Tochten van Hoop'


 

kalender activiteiten december 2016


Kalender activiteiten december 2016
Gebedsleiders van onze parochie zorgen op zondag voor een woord- en communiedienst in WZCom 10 uur

4 december Advent: Tweede zondag 9.30 uur Woord- en communiedienst
De vormelingen en hun ouders worden hier extra op uitgenodigd.

5 december 9.30 uur vergadering werkgroep gemeenschap en pastoraal (pastorale eenheid)
14.30 uur bijeenkomst pastoresploeg

7 december 20 uur vergadering parochieteam Lint 20 uur in de pastorie
13.30 tot 17 uur 'Snuisterijenmarkt in het Dienstencentrum 'De Schakel'

8 december 10 tot 11.30 uur en 13.30 tot 17 uur Snuisterijenmakrt in het Dienstencentrum

11 december Advent: Derde zondag 9.30 uur Eucharistieviering

12 december 20 uur vergadering Kiemen in de pastorie

13 december 20 uur vergadering van de pastorale ploeg (pastorale eenheid) in Aartselaar

15 december 20.15 uur voorvergadering eerste communiecatechese in de pastorie

16 december 20 uur Lectoren en conciërges vergadering in de pastorie
17 december Lint fonkelt en de parochie fonkelt mee: kerstmarkt op het kerkplein 17 tot 21 uur
o.a. de actie 'soep op de stoep' ten voordele van Welzijnszorg, ziekenzorg e.a.

18 december Advent: Vierde zondag 9.30 uur Eucharistieviering
Eerste communiecatechese in de voormiddag

19 december 10 uur vergadering Kerkraad
21 december 19 uur in de kerk kerstevocatie 'De Notelaer'

22 december 8.45 uur eucharistieviering in de kerk met de kinderen van Mater Christi

24 december 17 uur Eucharistieviering in kerstsfeer
(extra uitnodiging aan gezinnen met kinderen)
23 uur kerstnachtviering in de kerk van Kontich Sint Martinus

25 december Kerstmis: 9.30 uur Eucharistieviering opgeluisterd door Cantemuskoor

26 december Tweede kerstdag 10 uur eucharistieviering opgeluisterd door Luceat koor

1 januari Gelukkig nieuwjaar! 9.30 uur Woord- en communieviering

Op de dik gedrukte activiteiten is iedereen welkom!