AFSCHEIDSVIERING VAN PASTOOR PAUL COOLS

                          OP ZONDAG 30 OKTOBER 2022

De parochie St. Laurentius, Hove, en de pastorale Eenheid Immanuel nodigen alle gelovigen en sympathisanten uit op de afscheidsviering van pastoor Paul Cools.

Deze plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op zondag 30 oktober 2022 om 11 uur in de kerk van St. Laurentius te Hove. Deze viering zal opgeluisterd worden door het Immanuelkoor van onze pastorale eenheid.

In deze eucharistieviering wensen alle tien parochies van Immanuel hun dank te betuigen aan onze afscheidnemende pastoor voor zijn wijze herderlijke leiding gedurende zovele jaren. Wij wensen hem alle zegening toe voor zijn nieuwe roeping in de schoot van de Benedictijnse familie.

Na de viering wordt in de Markgraaf, naast de kerk, een receptie aangeboden.

Wie wil kan een bijdrage voor een afscheidsgeschenk storten op rekening nr. BE59 7331 2519 7526 van Dekenaat Rupel-Nete regio Kontich vzw, met als melding: “Paul Cools”.

U bent allen van harte welkom.