De Vlaamse Vredesweek komt er elk jaar op initiatief van Pax Christi Vlaanderen.
Deze campagneweek fungeert dit jaar als startschot voor de campagne
"Kies voor Vrede! Ontwapen Oost-Congo”.
Ze komt tot stand in nauwe samenwerking met Broederlijk Delen 
en andere sociale organisaties en NGO's. 
Het is een uniek pluralistisch samenwerkingsverband die ook dit jaar 
een actueel vredesthema onder de aandacht brengt van de publieke opinie en de politiek. 
Ze ontstond in 1990 onder impuls van Pax Christi Vlaanderen 
en vindt dus voor de 26ste keer plaats.
In onze parochies van de pastorale eenheid wordt de vredesweek 
dit jaar afgesloten met een aangepaste viering in onze parochiekerken 
op zondag 4 oktober, het feest van Sint Franciscus.
Dus ook in Lint!