Een uitnodiging van onze buurtparochies

  Christenen in twee-voud

              of wat u altijd al wilde weten over

                      katholiek en protestants


    Twee boeiende lezingen, zonder inkom, open voor iedereen,
     om elkaar en ieders geloofstraditie beter te leren kennen.
                             Van harte welkom! 

 
We geven dit initiatief graag door. Het zal zeker de moeite lonen.


Waar en wanneer:
wo   3 febr. om 20u: mgr. J. Bonny  - Protestantse Kerk Boechout
wo 17 febr. om 20u: ds. D. Wursten - Katholieke St. Laurentiuskerk Hove

Namens de 'Oecumenische Werkgroep'van Boechout, Hove, Vremde.


diaken Jan Keersmaekers (jan@keersmaekers.co - 03 455 98 71)
past. Paul Cools (paul.cools.hove@gmail.com - 03 455 21 31)
ds. Petra Schipper (petra.schipper@vpkbboechout.be - 03 454 40 14)
Agnes Joly (ludoenagnes@skynet.be - 03 455 56 97)
Miecke Rutges (miecke@rutges.be - 03 455 78 25)