'Pelgrimstocht naar Lier'
Het parochieteam van Lint wil ingaan op de uitnodiging van het bisdom om tijdens dit jubeljaar, werk te maken van 'de werken van barmhartigheid '. Wij nodigen dan ook graag iedereen, uit over onze parochiegrenzen heen.

Er zijn zeven werken van barmhartigheid ( 7 lichamelijke - en 7 geestelijke werken) én er zijn ook zeven collegiale kerk in ons bisdom.
Zeven kerken die elk twee werken van barmhartigheid onder de aandacht willen brengen.

Niet ver van ons, de kerk van Sint Gummarus in Lier is één van deze kerken.
Op woensdag 29 juni is iedereen van harte welkom aan de ingang van de Sint Gummaruskerk in Lier om 15 uur. Om 15.30 uur is er een rondleiding in de kerk met vele kunstschatten en speciaal voor dit jubeljaar staan er ook panelen die ons doen nadenken over de werken van barmhartigheid: 'De dorstigen laven' en 'De bedroefden troosten'.

Om kunnen deel te nemen aan de rondleiding in de kerk is het wel noodzakelijk om in te schrijven!
Geef op een briefje je naam op met de mededeling 'Pelgrimstocht naar Lier – 29 juni en bezorg dit aan je parochiesecretariaat of iemand van het parochieteam. Dit zeker voor 20 juni! De inschrijvingen worden uiteindelijk ingewacht op het parochiesecretariaat van Lint, die op woensdag 22 juni de afspraken zal maken voor de gids.

P.S. Lier is gemakkelijk te bereiden via het fietspad Kontich – Lier (langs de spoorweg). Spreek met mekaar af en maak er een leuke fietstocht van. Vanaf de meeste plaatsen is Lier ook bereikbaar met openbaar vervoer. Natuurlijk ook met de auto (maar dan liefst carpooling – gezien beperkte en/of betalende parkeergelegenheid.
Van harte welkom aan iedereen!