Een uitnodiging!

2019 komt dichterbij … een nieuw jaar, met nieuwe kansen!

Op zondag 6 januari  

nodigen we jullie allen speciaal uit 
voor de eucharistieviering in onze kerk om 9.30 uur. 
Ook de drie koningen zullen er zijn!
Na deze viering hebben we traditiegetrouw, 
achteraan in de kerk, onze nieuwjaarsreceptie.
We willen jullie daar heel graag verwelkomen.
Eveneens een traditie: onze pastoor leest dan zijn nieuwjaarsbrief voor!
Jos, pastoor en het parochieteam wensen jullie alvast 
het allerbeste voor het komende jaar 
en we hopen deze wensen persoonlijk uit te wisselen op 6 januari.
Van harte welkom, tot dan!

Namens het parochieteam