Parochieberaad 19 november 2014


Pastoor Jos Kempenaers begon met een bezinning: ‘Als christenen vergaderen’ uit de gebedsjaarkalender Kerk&Leven van 17 november.                                                              

 Het parochieteam werd uitgebreid met mevrouw Lan Kartawiadi. Ze woont al vier jaar in Lint en is reeds 7 jaar voorzitster van de Indonesische katholieke gemeenschap in Antwerpen.

 De nieuwe beleidslijnen van het bisdom worden voorgesteld. De structuren van het bisdom worden veranderd. Er zijn nog slechts drie vicariaten: Kempen (vicaris Wim Selderslaghs) , Antwerpen (vicaris Bart Paepen) en diensten/diaconie (vicaris-generaal Bruno Aerts). Het vicariaat Antwerpen bestaat uit Antwerpen Noord, Centrum en Zuid.  Het vicariaat Kempen bestaat uit vier dekenaten: Noord, Oost, Zuid, West. Lint maakt deel uit van het uitgestrekte dekenaat Kempen-West.
Het ziet ernaar uit dat de pastorale eenheid waarvan Lint deel uitmaakt zal bestaan uit Kontich/Waarloos plus Hove, Boechout en Vremde.

 Het concept ‘Pastorale eenheid met netwerken’ wordt toegelicht en er worden vragen gesteld over de rol van leken in de nieuwe structuur en over hun verloning.

 Er werd gesproken over de gevolgen van de structurele veranderingen. Door het wegvallen van de zaterdagavondviering gaan een aantal gelovigen ofwel op zondag of  gaan gewoonweg niet meer. De drempel om naar een andere kerk te gaan is soms hoog wegens andere geplogenheden tijdens de vieringen of weinig contact met de andere kerkgangers na afloop van de viering.

De nieuwe webiste wordt voorgesteld: www.parochielint.be. De website is nog ‘onder constructie’ maar geeft reeds een zeer goed beeld van het uiteindelijke resultaat. Er zal geprobeerd worden links te leggen naar de verschillende werkgroepen en verenigingen (die bvb een verslag kunnen posten van hun activiteiten).

Er wordt ook gepraat over het ontbreken van jongeren in de vieringen. Er wordt voorgesteld een brug te slaan tussen de 12/13-jarigen en de 18/20-jarigen. Er zou jaarlijks een viering moeten plaatsvinden die vormelingen en jongeren samenbrengt. Er wordt voorgesteld de dankviering van 10 mei te laten voorbereiden door de jongeren. De nodige contacten hiervoor zullen worden gelegd.

 De campagne van Welzijnszorg werd voorgesteld: Iedereen beschermd tegen armoede?” Welzijnszorg brak op 19 november in Halle het wereldrecord paraplu’s openen: 1 988 personen openden hun paraplu in het kader van de campagne.
De DVD die deze campagne begeleidt wordt tijdens de viering van  14 december getoond in de kerk.