Jaarlijkse Noord-Zuid quiz ten voordele van Broederlijk Delen

NOORD-ZUID QUIZ BROEDERLIJK DELEN
Een organisatie van de parochies
Kontich St-Martinus, Kontich Kazerne,
Kontich St-Rita, Waarloos,
Lint en Aartselaar.
VRIJDAG 20 MAART om 19u45
Parochiaal centrum “Wolffaertshof”
Baron van Ertbornstraat 7 in AARTSELAAR
15 Euro per ploeg (max. 6 personen)
Het kan nog net !
Schrijf vlug in via Frie Mortelmans,

P.S. Twee vliegen in één slag: je steunt Broederlijk Delen én
je beleeft een aangename boeiende avond! Welkom iedereen!