Bijbelavond ... bidden kan altijd

Een bijbelavond over bidden!
Waaraan denk je dan?

Bidden ... kan altijd ... niet alleen om te vragen! Is dat zo?
Bidden is niet zo vanzelfsprekend voor de meeste mensen.
En toch ... voelen we soms de noodzaak!
Is het bij problemen of is het van blijdschap of is het ...

In de psalmen komen vrijwel alle menselijke emoties aan bod,
vaak met een onthutsende intensiteit:
blijdschap, trots, liefde, verdriet, haat, wraaklust, rouw en zo voort.
In het hart van de psalmbidder leeft het besef
dat het uitspreken van deze gevoelens niet in dovemansoren valt.
Er is een immer aanwezig mysterie dat luistert en
door zijn aanwezigheid deze gevoelens en belevenissen omvormt tot gebed.
Dit mysterie krijgt een naam die hoop uitdrukt: Hij (die) is, of Wees er.
Leven in dit mysterie is wat in bidden gevoeld en verwoord wordt.
We zullen dat proberen invoelbaar te maken
aan de hand van enkele korte psalmen
gekozen uit de reeks van de bedevaartsliederen
(psalmen 120 tot 134).
Wanneer: woensdag 25 maart om 20 uur
Waar: Dienstencentrum 'De Schakel' aan het WZC Zonnestraal
Ingang langs Oudstrijdersplein tegenover 'Witte Merel' in Lint
Gastspreker: Jos Wouters, abt van Averbode
die vanuit eigen ervaring ons op weg kan zetten.
Organisatie: de zes parochies van de pastorale eenheid.