Een niet te vergeten avond ...

Toch nog even een terugblik op 29 februari
Op die extra dag in het jaar, mochten we luisteren naar het verhaal van Fred Sels.
In dit jaar van de barmhartigheid, een verhaal dat ons zal bijblijven!
Hij vertelde ons vanuit zijn rijke ervaring als gevangenis aalmoezenier in de Begijnenstraat in Antwerpen.

Het beeld dat sommige mensen hebben over gevangenissen, namelijk 'een luxe hotel', klopt zeker helemaal niet, zei Fred. Zeker in de 'Begijnenstraat', dat een verouderd gebouw is. De cellen waarin twee of meer gedetineerden samen moeten leven heeft twee bedden en soms een matras op de grond, een tafeltje en in de hoek een kleine lavabo om zich te wassen en een niet af te sluiten toilet met enkel een lage afscheiding. Niet alleen dat gebrek aan pravity, maar vooral het gebrek aan 'vrijheid' weegt bij velen erg zwaar.
Heel wat gesprekken heeft Fred met gedetineerden gevoerd. Natuurlijk kon hij hierover niet in details gaan, maar bij velen kwam dit naar voor. Ook het gevoel dat de klok niet terug te draaien is.
Velen zouden dit willen doen en zoeken samen met de aalmoezenier een weg om met het gebeurde in het reine te komen en het schuldgevoel een plaats te geven. De aalmoezenier wordt gezien als iemand die kan zwijgen. De eucharistievieringen worden door velen bijgewoond. In de Begijnenstraat hangt een modern schilderij van een lijdende Christus, wat voor velen een troost en inspiratiebron is.
Wanneer ze dan eindelijk vrij komen, is de miserie nog niet gedaan. Zij blijven getekend door het verleden en kunnen moeilijk terug een plaats in de maatschappij innemen.
Intussen is Fred Sels met pensioen, maar nog steeds verbonden met het gevangeniswezen, nu in Beveren. Hier zijn de leefomstandigheden iets beter, maar het blijft een uitzitten van een straf.

Hoe ga je daar als aalmoezenier mee om?
Als priester kijkt hij naar Jezus' voorbeeld.
Al in de eerste verhalen in de bijbel blijkt dat wij mensen moeite hebben met macht. Het begint al met Adam en Eva en het gaat verder met Kaïn en Abel. De geschiedenis van de koningen is ook al niet zo fraai. Het verhaal van Jona die niet naar Nineve wou gaan. Maar doorheen die verhalen komen profeten ten tonele die Gods barmhartigheid prediken.
En dan komt het verhaal van Jezus die weldoende rond ging, die niemand aan de kant liet staan: de overspelige vrouw, Zacheus en zovele anderen. Ook het verhaal van de barmhartige samaritaan geeft ons stof tot nadenken.
Een mens is meer dan zijn daden!
Dankjewel Fred voor je beklijvende getuigenis!
Josée
Eveneens dank aan de gastparochie Sint Jozef Hove