De Goede Week en Pasen

Iedereen is van harte welkom op de vieringen van de Goede Week:
Op Witte donderdag, 24 maart is er een viering om 20 uur in de kerk van Kontich Sint Martinus.
We herdenken samen het laatste avondmaal dat Jezus vierde met zijn leerlingen. Na de viering is er nog aanbidding aan het zijaltaar.
We gedenken dan samen dat Jezus in de hof van Olijven werd aangehouden.
Op Goede Vrijdag 25 maart is er in de kerk van Lint een kruisweg om 15 uur. In de kerk van Kontich Sint Martinus is er om 20 uur een gedachtenisviering.  We gedenken dan samen het lijden en sterven van Christus.
Op Paaszaterdag 26 maart is er in de kerk van Lint een gezins-paaswake met eucharistieviering. Voor de kinderen ... zijn er zeker eitjes gebracht door de klokken.
In de kerk van Kontich Sint Martinus is er dan om 20 uur een plechtige paaswake waar de paaskaarsen van de de vijf parochies uit onze federatie worden gewijd.
Met Pasen zelf, 27 maart paasviering opgeluisterd door het Cantemuskoor in de kerk van Lint

Van harte een Zalig Pasen!

Met tweede paasdag 28 maart is er in de kerk van Lint om 11 uur een viering met ziekenzalving, gevolgd door een gezellig samenzijn georganiseerd door de werkgroep ziekenzorg. (Hiervoor moet wel worden ingeschreven)

P.S. Deze informatie werd ook verdeeld in alle brievenbussen van Lint.