Welkom op 26 april

Een kans om te horen hoe het er in Syrië aan toe gaat.
Via de media horen, zien en lezen we over de oorlogstoestand in Syrië. Nu hebben we de kans om een getuigenis te horen van daar ter plaatse.
Pater Daniël Maes, norbertijn van de abdij van Postel, is missionaris in Syrië in het klooster van Mar Yakub in de buurt van Qara. Hij is korte tijd op verlof in ons land en ging graag in op de vraag van pastoor, Jef Van Kerckhoven om over zijn leven en werk daar te komen vertellen.
Ben je eerder kritisch en begaan met de schrijnende toestand in Syrië, kom dan op dinsdag 26 april om 20 uur naar de het parochiecentrum van Kontich (Martinuszaal) in de Magdalenastraat.
Het wordt zeker en vast een boeiende avond met een beklijvende getuigenis van pater Daniël.
(we weten nu pas zeker dat hij in ons land is … te voren berichtte hij ons dat hij hoopte het land uit te geraken. Dat is dus blijkbaar gelukt)
Hartelijk welkom iedereen, ook vanwege de werkgroep dienstbaarheid en solidariteit
Josée