Wereldjongerendag op 21 november


 In de jaren zonder wereldjongerendagen is dit telkens op lokaal diocesaan niveau. Ook in onze kerk stonden we stil bij het thema en de oproep van de paus voor de jongeren. “Sta op, wees getuigen van wat gij hebt gezien.”
De misdienaarswerking is binnen onze pastorale eenheid de uitgesproken jongerenzuil, zeker sinds de aansluiting bij IJD (Jongerenpastoraal Vlaanderen) in september 2020. Wij, de misdienaars, willen daarom IJD bedanken dat we trots de vlag van IJD mochten uitspreiden voor het altaar in de kerk. Nu alvast willen we melden dat we voor volgend jaar de taak opnemen om van de wereldjongerendag een echt jongerengebeuren te maken in onze kerk.

Thomas Cuypers