Lintse steunactie voor missionarissen


Tussen 1 oktober en 31 oktober loopt deze actie. Vrijwilligers zullen de omslag met je bijdrage huis-aan-huis inzamelen.

In het spoor van de heilige missionaris Damiaan willen wij missionarissen steunen die werken aan het welzijn van arme mensen in arme landen.

Een van die missionarissen is priester Jean-Marie Van Damme. Hij geeft en organiseert vormingscursussen over mensenrechten in Brazilië. De situatie in Maranhão, een van de armste deelstaten van Brazilië, is schrijnend. Van de 6,5 miljoen inwoners leven er 1,7 miljoen in absolute armoede. Een groot deel van de bewoners is analfabeet. De multinationals strijken enorme winsten op maar voor de bevolking blijft weinig van die rijkdom over. De corruptie bij de overheden tiert welig. In deze realiteit organiseert priester Jean-Marie Van Damme cursussen die het bewustzijn van de arme bevolkinslagen aanscherpen met kennis over de rechten van de mens, de volksorganisatie en de sociale controle op de overheid. Hiervoor heeft hij onze financiële hulp nodig.

Een ander project van Proma dat wij willen steunen is Kitemo. De school op de foto is de lagere school van Kipanda II, ten oosten van de Congolese hoofdstad Kinshasa. Deze school, opgetrokken in stro en leem, opende haar ‘deuren’ in de jaren 1980. Zou jij je kind of kleinkind graag naar een school als deze sturen? Waarschijnlijk niet. Ouders zesduizend kilometer zuidwaarts ook niet. Daarom ijvert de lokale gemeenschap voor een duurzaam en veilig schoolgebouw. Bij Proma vond haar oproep gehoor. In samenwerking met de lokale organisatie Kitemo zet Proma haar schouders onder dit gemeenschapsproject. Met de steun van Proma koopt Kitemo bouwmaterialen en betaalt ze het vervoer ervan. Nadien wordt geïnvesteerd in de inrichting van het gebouw. De inwoners van Kipanda II brengen water en zand aan en vergoeden de werkmannen. Eens afgewerkt zal het oudercomité toezien op het onderhoud van de school.

Je kan ook een bijdrage storten op het rekeningnummer BE71 0000 1733 1169 van Proma. Vermeld 2014/40 Kitemo in de mededeling. Voor giften van 40 euro of meer op jaarbasis ontvangt je een fiscaal attest.

De kinderen van Kipanda II rekenen op ons en danken voor je bijdrage.