Nieuws uit het parochieteam


Op de vergadering van 9 oktober werd een nieuw lid voorgesteld voor het parochieteam: Lan Kartawiadi. Zij is ook voorzitster van de Indonesische katholieke gemeenschap in Antwerpen.

Zij wordt hartelijk welkom geheten.

De nieuwe campagne van Welzijnszorg wordt voorgesteld: “Iedereen beschermd tegen armoede. De campagneboodschap luidt:

·         Een inkomen boven de armoedegrens voor iedereen

·         Mensen geven waar ze recht op hebben: automatische toekenning van rechten

·         Ieders rechten realiseren door een kwalitatieve dienstverlening te organiseren

De volgende editie van “Vrijwilligers op den aperitief” gaat door op zaterdag 8 november van 10.30 uur tot 11.30 uur. Er worden afspraken gemaakt voor het versturen van de uitnodigingen.

Dit is slechts een greep uit de agendapunten van de vergadering van het parochieteam. We houden jullie verder op de hoogte.